TR EN

RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS214 RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders öğrencilere haber niteliklerini ve yayın için haber hazırlamayı öğreterek haber toplama becerileri ve teknikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; haber yazımı ve haber toplama teknikleri, etik değerler, haber için haber hazırlama teknikleri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Haber yayıncılığında sahip olduğu sorumlulukları ve hakları tanır.
Haberin tanımını yaparak karşılaştığı güncel olaylardan hangilerinin haber değeri taşıdığını ayırt eder.
Yayın için araştırma raporu hazırlayabilir.
Bir haber metni yazabilir.
Haber yazma sürecine ait edindiği bilgleri yayıncılık faaliyetler kapsamında uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 İnternet ve Literatür Tarama Habere ait genel çerçevenin çizilmesi. Anlatım
2 İnternet ve Literatür Tarama Tersine çevrilmiş pramit, iyi yazmanın önemi ve karşılıklı görüşme. Anlatım, Soru-Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Aktarma ve atıflar, kaynaklar ve araştırmalar. Anlatım, Soru-Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Temel olaylar, otobiyografiler, haber yayınları, beyanatlar Anlatım, Soru-Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama haber konferansları ve haber toplantıları Anlatım, Soru-Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Kazalar, yangınlar ve felaketler, suç ve mahkemeler, izleyiciler Anlatım, Soru-Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama Bir konunun rapor edilmesi Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Tarama Uygulama Çalışmaları Anlatım, Soru-Cevap
10 İnternet ve Literatür Tarama İş ve tüketici haberleri, spor haberleri Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
11 İnternet ve Literatür Tarama Özel teknikler: tersine çevrilmiş pramidin alternatifleri Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
12 İnternet ve Literatür Tarama Radyo ve televizyon için haber yazma Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
13 İnternet ve Literatür Tarama Uygulama Çalışmaları Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
14 İnternet ve Literatür Tarama Haklar ve sorumluluklar. Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
15 İnternet ve Literatür Tarama Uygulama Çalışmaları Anlatım, Soru- Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yüksel, E. (2010). Medya ve Habercilik. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları
İnceoğlu, Y. (2013). Küresel Habercilik ve Söylem. İstanbul: Derin Yayınları
Küçükyılmaz, M., Çopur H. (2013). Türk Basınında Habercilik. Ankara: Seta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
5
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
4
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
3
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
5
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
5
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
5
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0