TR EN

SOSYAL MEDYA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS223 SOSYAL MEDYA 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi GÜLER CANBULAT
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, 1990'lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanarak gündelik yaşamda iletişim süreçlerinde önemli bir role sahip olan sosyal medyanın, gelişiminin, özelliklerinin ve kullanım alanlarının neler olduğunu öğrenciye aktarmayı amaçlar.
İçerik: Sosyal medya kavramının gelişim süreci, sosyal medyayla geleneksel medya arasındaki farklar, benzerlikler ve tartışmaya açık nitelikler ve sosyal medya kavramına ait temel özellikler dersin içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal medya ve geleneksel medya arasındaki temel farklardan en az 5 tanesini açıklayabilir.
Hazırladıkları sunumlardan yola çıkarak medyanın avantajlarını ve dezavantajlarını ayırt eder.
Güncel ve toplumsal bir olay üzerinden sosyal medyanın rolünü eleştirel perspektifle tartışabilir.
Geleneksel medyaya ait kuramları sosyal medyaya adapte ederek sosyal medyayı bu kuramlar çerçevesinde inceleyebilir.
Sosyal medyanın halkla ilişkiler ile olan ilişkisini açıklayabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş Ders izlencesini değerlendirme ve sosyal medya çerçevesi çizme Anlatım, tartışma
2 İnternet ve Literatür Tarama Yeni medya kavramı ve Web 1.0 Anlatım, tartışma
3 İnternet ve Literatür Tarama Web 2.0 ve sosyal medyanın bugünkü yolculuğuna başlaması Anlatım, tartışma
4 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medya kavramının içerdiği (genel) özellik ve unsurlar Anlatım, tartışma
5 İnternet ve Literatür Tarama Pandemi ve sosyal medya kullanımı üzerine eş zamanlı film izleme Film izleme, tartışma
6 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medya araç ve uygulamaları: Blogosfer, mikro-blogosfer ve forumlar Anlatım, tartışma
7 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medya araç ve uygulamaları: Toplumsal ağlar Anlatım, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medya araç ve uygulamaları: İlişki siteleri, kullanıcı değerlendirme siteleri Anlatım, tartışma
10 Ödev gruplarını belirleme, literatür tarama Sosyal medyada ölçüm ve raporlama Anlatım, tartışma
11 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medyayla yeniden şekillenen pazarlama Anlatım, tartışma
12 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medyayla yeniden şekillenen halkla ilişkiler Anlatım, tartışma
13 İnternet ve Literatür Tarama Sosyal medya ve kimlik Anlatım, tartışma
14 Özet sunum hazırlığı Sunumlar çerçevesinde sosyal medyanın avantajları ve dezavantajlarının tartışılması Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama Genel değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Telli, Gonca ve Aydın, Samet (2020). Dijital Dönüşüm. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Kitapları.
Dirağ, Emre (2019). Sosyal Medyanın Kara Kitabı. İstanbul: 6:45.
Fuchs, Christian (2016). Sosyal Medya: Eleştirel bir giriş (Çev. Diyar Saraçoğlu ve İlker Kalaycı). İstanbul: NotaBene Yayınları.
Van Dijk, Jan (2016). Ağ Toplumu (Çev. Özlem Sakin). İstanbul: Kafka.
Atikkan, Zeynep ve Aslı Tunç (2011). Blogdan Al Haberi. İstanbul: YKY.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
0
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
4
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
5
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
4
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
5
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
0
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 3 39
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 159
Genel Toplam 159
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0