TR EN

MEDYA YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS260 MEDYA YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin medya yönetim ve organizasyonunun ulusal ve küresel düzeydeki yapısı, işleyişi, iş bölümü, pazar analizi, pazarlama ve araştırma, medyayı düzenleyen yasa, yönetmelikler, etik değerler konularında bilgi sahibi olmasını sağlamanın ötesinde, medya örgütü yönetim becerisinine sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu derste, medya yönetim ve organizasyonu, yönetim süreçleri, medya yönetim kuramları, yönetsel karar verme, planlama, iş bölümü ve eşgüdüm, denetim, pazar analizi, pazarlama ve araştırma, medya yönetim sistemleri, yönetimde yasa, yönetmelik ve etik kuralları konuları verilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yönetim ve organizasyonun ne olduğunu açıklar.
Örgüt içi ve örgütün dış çevresiyle iletişim ve ilişkisini açıklar ve analiz eder.
Medya organizasyon ve yönetiminin kendi dışındaki organizasyonlardan farklı olduğunu açıklar.
Yönetsel karar verme sürecinde katılımın önemini değerlendirebilir, geleceği planlayabilir ve kontrol etme yetkinliğine sahip olur.
Ulusal ve küresel boyutta medya yönetim ve organizasyonunun yapısını tanımlar.
Yönetimde liderlik davranışının öneminin üretim sonucuna olan etkisini analiz edebilir ve değerlendirebilir.
Örgütsel iletişimde yazılı ve sözlü iletişim bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olur.
Pazar analizi yapabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 İnternet ve Literatür Tarama Yönetim Bilimi ve ilgili kavramlar Anlatım, Soru-Cevap
2 İnternet ve Literatür Tarama Bilimsel yönetimin gelişmesi ve yönetim kuramları Anlatım, Soru-Cevap
3 İnternet ve Literatür Tarama Medya Yönetim Kuramları Anlatım, Soru-Cevap
4 İnternet ve Literatür Tarama Yönetsel karar verme Anlatım, Soru-Cevap
5 İnternet ve Literatür Tarama Planlama süreci Anlatım, Soru-Cevap
6 İnternet ve Literatür Tarama Örgütlenme Anlatım, Soru-Cevap
7 İnternet ve Literatür Tarama, Örnek İnceleme İş Bölümü ve eşgüdüm Anlatım, Soru- Cevap, Örnek Olay İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Tarama İşgücü ve liderlik Anlatım, Soru-Cevap
10 İnternet ve Literatür Tarama Örgütsel İletişim Anlatım, Soru-Cevap
11 İnternet ve Literatür Tarama Denetim süreci Anlatım, Soru-Cevap
12 İnternet ve Literatür Tarama Pazar Analizi Anlatım, Soru-Cevap
13 İnternet ve Literatür Tarama Medya yönetim Sistemleri Anlatım, Soru-Cevap
14 İnternet ve Literatür Tarama Radyo-Televizyon Üst Kurulu Anlatım, Soru-Cevap
15 İnternet ve Literatür Tarama Genel değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sayılgan, E. (2010). Medya İşletmelerinin Pazarlama Yön. İstanbul: Beta Yayınları
Keçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları
Vural, S. (1986). Radyo-Televizyon Kurumlarında Yönetim ve Türkiye'deki Uygulama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
Ortak Yapıt (1999). Media Management A Casebook Approach, Second Edition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.
Ortak Yapıt (2013). Radyo-Televizyon İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir: AÖF Yayınları
RTÜK Yasası

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
4
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
4
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
5
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
5
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 13 3 39
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0