TR EN

GENEL EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GEK101 GENEL EKONOMİ 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikro İktisadi olguların incelenmesi olup, beraberinde öğrenciye Dünya ve Türkiye Ekonomisi ve güncel sorunlara ilişkin genel bir paradigma vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı, Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet, Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi, Fayda ve Değer, Servet, Gelir, Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri, Elastikiyet Kavramı, Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi, Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu, Piyasa Çeşitleri, Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi, İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İş gücü Piyasası Politikaları, Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması,Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomi ile ilgili kavramları tanımlar.
Arz ve Talep Kavramlarını anlar.
Piyasa dengesindeki değişmeleri değerlendirir.
Para ve maliye politikalarını anlar.
Makro değişkenleri tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı Anlatım
2 Literatür Taraması Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet Anlatım
3 Literatür Taraması Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci, Üretim Olanakları Eğrisi ve Analizi Anlatım
4 Literatür Taraması Fayda ve Değer, Servet, Gelir Anlatım
5 Literatür Taraması Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri Anlatım
6 Literatür Taraması Elastikiyet Kavramı Anlatım
7 Literatür Taraması Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi Anlatım
10 Literatür Taraması Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu Anlatım
11 Literatür Taraması Piyasa Çeşitleri Anlatım
12 Literatür Taraması Üretici ve Tüketici Rantı, Devletin Fiyatlara Müdahalesi Anlatım
13 Literatür Taraması İşsizlik Kavramı, İşsizlik Çeşitleri, İşsizlikle Mücadelede Uygulamalı İşgücü Piyasası Politikaları Anlatım
14 Literatür Taraması Milli Gelir Kavramları ve Hesaplanması Anlatım
15 Literatür Taraması Enflasyon, Nedenlerine Göre Enflasyon Türleri Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÜRLER, Arslan Z. (2014). Genel Ekonomi, 5.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
DİNLER, Z. (2016). İktisat, 8.Baskı, Bursa:Ekin Basım Yayın
ÜNSAL, Erdal M. (2017). Makro İktisat, 11.Baskı, Ankara:Murat Yayınları
ÜNLÜÖNEN, Kurban., TAYFUN, Ahmet. (2017). Ekonomi, 8.Baskı, Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
0
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
0
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
0
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
0
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
0
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
1
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
0
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 1 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0