TR EN

GENEL EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GEK101 GENEL EKONOMİ 3 3 3 5
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi, Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri, Ekonomi Biliminin Amacı -
2 - Ekonomi Biliminde Kanunlar ve Metotlar, Ekonomi Bilimin Sınıflandırılması -
3 - Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Sistemler -
4 - Ekonominin Temel Kavramları: İhtiyaç, Mal, Hizmet -
5 - Fayda ve Değer, Servet, Gelir -
6 - Tüketim ve Tüketim Harcamaları, İşletme, Üretim -
7 - Üretim Faktörleri: Doğa, Emek, Sermaye, Girişimci -
8 - Piyasa ve Piyasada Fiyatların Oluşumu -
9 - ARA SINAV -
10 - Talep: Talebin Özellikleri,Talebe Etki Eden Faktörler -
11 - Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu, Talep Eğrisinin Hareketleri -
12 - Arz: Arzın Özellikleri, Arza Etki Eden Faktörler -
13 - Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Eğrisinin Hareketleri, Piyasa Dengesi -
14 - Elastikiyet Kavramı -
15 - Arz ve Taleple ilgili Bazı Analizler -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -