TR EN

TIBBİ LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PER350 TIBBİ LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ 6 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Laboratuvar ortamlarında toplam kalite yönetimi prensipleri çerçevesinde laboratuvar çalışma kurallarının oluşturulmasından hasta örneğinin alnımından hasta sonuçlarının sunulduğu tüm sürecin organize edilmesi ve düzenin sürdürülmesi için gerekli kural ve uygulama becerisine ilişkin bilgi beceri ve tutumların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Laboratuvar çalışma kuralları,laboratuvarda kalite yönetim sistemleri,laboratuvar çevresel koşullarının temini,çalışma ortamı düzen ve temizliği,lab. organizasyonu, çalışanların yetki ve sorumlulukları,dökümantasyon; standartlar, talimatlar ve iş akışları, laboratuvar organizasyonunu etkileyen faktörler ,hasta materyallerinin alınması ve laboratuvar kabulü,sarf malzeme istemi ve yönetimi,ekipman bakım ve onarımının temini,kalite kontrol ve değerlendirme,Laboratuvar enformasyon sistemi ve laboratuvar içi iletişim,ISO(Uluslararası Standardizasyon Örgütü)Klinik Laboratuvar Testleri ve İn Vitro Tanısal Test Sistemleri

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tıbbi laboratuvarlarda iş organizasyonu hakkında uygulamaları yürütür.
Kalite yönetim kavramını açıklar.
Kalite kontrol süreçlerini yürütür.
Çalışma ortamının düzenlenmesini organize eder.
Hasta materyali ile ilgili laboratuar öncesi ve sonrası işlemleri düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Bireysel araştırma Laboratuvar çalışma kuralları Anlatım
2 Literatür tarama Laboratuvarda kalite yönetim sistemleri Anlatım
3 Bireysel araştırma Laboratuvar çevresel koşullarının temini Anlatım
4 Literatür tarama Çalışma ortamı düzen ve temizliği Örnek Olay.
5 Web tabanlı araştırma Laboratuvar organizasyonu, çalışanların yetki ve sorumlulukları Anlatım
6 Bireysel araştırma Dökümantasyon; Standartlar, talimatlar ve iş akışları Anlatım
7 Literatür tarama Laboratuvar organizasyonunu etkileyen faktörler Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Web tabanlı araştırma Hasta materyallerinin alınması ve laboratuvar kabulü Anlatım
10 Bireysel araştırma Sarf malzeme istemi ve yönetimi Tartışma
11 Literatür tarama Ekipman bakım ve onarımının temini Tartışma
12 Web tabanlı araştırma Kalite kontrol ve değerlendirme Anlatım
13 Bireysel araştırma Laboratuvar enformasyon sistemi ve laboratuvar içi iletişim Tartışma
14 Web tabanlı araştırma ISO(Uluslararası Standardizasyon Örgütü)Klinik Laboratuvar Testleri ve İn Vitro Tanısal Test Sistemleri Anlatım
15 Bireysel araştırma Genel tekrar Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Paşaoğlu H.(2018).Temel - Klinik Tıbbi Laboratuvar.Ankara:pelikan kitabevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
3
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
3
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
1
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 10 3 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0