TR EN

TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PER344 TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI 6 2 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ASİYE KARAKULLUKÇU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikrobiyolojinin temel konuları ve enfeksiyon hastalıklarna ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Genel mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmalarla ilgili genel kavramlar, mikroorganizmaların yapısı, bakterilerin hücre yapısı, bakterilerde üreme ve gelişme, kültürlerin incelenmesi, immünoloji ve enfeksiyonlarla ilişkisi, serolojik reaksiyonlar, patojen bakterilere ait klinik sendromlar, enfeksiyon mekanizmasının yanı sıra diğer spirochetes, chlamydia, rickettsiae, mantarlar ve virüslerin; ayrıca parazitler, protozoa, helmintin tanımları, insan üzerindeki etkileri, laboratuvar teşhisleri, epidemiyolojisi, patogenezi ve tedavisi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tıbbi mikrobiyoloji, parazitoloji ve viroloji sınıflandırılmasını açıklar.
Bakteri, üreme, metabolizma yapısını açıklar.
Mikroorganizmaların ve insanlar ve toplumlar üzerindeki salgın etkileri neden olduğu enfeksiyonları değerlendirir.
Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi önemini açıklar.
Çeşitli antibiyotikler ve kemoterapötik ajanların tedavi alanında, sınıflandırma, etki mekanizmalarını açıklar.
İmmünoloji temel kavramlarını açıklar.
Bağışıklık sisteminin temel kavramlarını açıklar.
Mikroorganizmaların, yiyecek ve suyun neden olduğu enfeksiyon etkilerinin ortadan kaldırılması bozulmaya neden mikroorganizmaların yok edilmesini ilişkilendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Bireysel araştırma Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe, prokaryotik, ökaryotik mikroorganizmalar Anlatım
2 Literatür tarama Mikrobiyal beslenme ve gelişim faktörleri, mikroorganizmaların üretilmesi Anlatım
3 Web tabanlı araştırma Etken – konak ilişkisi, Bakteri genetiği Anlatım
4 Bireysel araştırma Biyogüvenlik, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Anlatım
5 Bireysel araştırma Laboratuar yöntemleri, Örnek alınması ve taşınması Örnek Olay
6 Web tabanlı araştırma Kemoterapötik maddeler, Antibiyotiklerin etki mekanizması Anlatım
7 Bireysel araştırma Vücut normal florası, konak Florasının önemi Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Web tabanlı araştırma Mikroorganizmaların infeksiyon oluşturma özellikleri Anlatım
10 Bireysel araştırma Virusların yapısı, Virus genetiği, fajlar Anlatım
11 Literatür tarama Mantarların yapısı, Mantarların üretilmesi Anlatım
12 Literatür tarama Parazitoloji; Helmintler, Nematodlar, Cestodlar, Trematodlar Anlatım
13 Bireysel araştırma Bağışık yanıtta yer alan hücre ve organlar, Bağışık yanıt mekanizması Anlatım
14 Bireysel araştırma Sistemlere göre infeksiyonların tanımı Anlatım
15 Literatür tarama Genel Tekrar Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çilli, F. (2002). Mikrobiyoloji Ders Notları.
Saygı, G. (2002). Temel Tıbbi Parazitoloji (2. Baskı). Sivas: Es-Form Ofset.
Markell, E.K., John, D.T. (1999). Krotoski WA. "Markell and Voge's Medical Parasitology". Eight Edition. Philadelphia,. WB Saunders Company.
Engelkirk, P.G., Engelkirk, J.D.(2016). Mikrobiyoloji. Edt: Baylan, Ö., Erdoğan, Ö. İstanbul Tıp Kitabevleri.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
2
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
2
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
2
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 4 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 99
Genel Toplam 99
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0