TR EN

LİNEER CEBİR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT104 LİNEER CEBİR 5 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin; matris işlemlerini (toplama, çarpma, ters alma gibi) ve ilgili bazı özelliklerini tanımasını, lineer denklem sistemlerini matrisleri kullanarak çözülebilmesini, Determinant ve özelliklerini ve uygulamalarını kavratmaktır. Vektör uzayı, alt vektör uzayı, baz ve boyut kavramlarını tanımasını ve ilgili teoremleri kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Lineer denklem sistemleri, matrisler. Determinantlar ve Uygulamaları,Vektör uzayları, alt uzaylar, baz ve boyutlar, koordinat sistemleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fonksiyonlardaki cebirsel işlemleri matrislere uyarlayabilme
Lineer denklemlerin sistemlerinin çözümünü bulmada matrisleri kullanabilme.Vektör uzayı kavramını ve özelliklerini kullanarak örnek verebilme.
Vektör uzaylarının alt yapılarını tanımlayabilme. Vektör kümesinin lineer bağımsız, lineer bağımlı, lineer geren olup olmadığını saptayabilme
Bir vektör uzayının bir bazını oluşturabilme ve bir vektör uzayının boyutunu belirleyebilme. Farklı bazlara göre bir vektörü ifade edebilme ve koordinatlarını bulabilme.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı Kaynaklar Matrisler Tanımı Sözlü Anlatım
2 Yazılı Kaynaklar Matris işlemleri Sözlü Anlatım
3 Yazılı Kaynaklar Transpoze işlemi ve Özellikleri Sözlü Anlatım
4 Yazılı Kaynaklar Elemanter Matris İşlemleri Sözlü Anlatım
5 Yazılı Kaynaklar Bir Matrisin Eşelon Formu Sözlü Anlatım
6 Yazılı Kaynaklar Lineer Denklem sistemleri Sözlü Anlatım
7 Yazılı Kaynaklar Lineer denklem sistemleri ve çözümleri Sözlü Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı Kaynaklar Vektör uzayı Sözlü Anlatım
10 Yazılı Kaynaklar Vektör uzayı örnekleri Sözlü Anlatım
11 Yazılı Kaynaklar Alt vektör uzayları Sözlü Anlatım
12 Yazılı Kaynaklar İç çarpım Uzayları Sözlü Anlatım
13 Yazılı Kaynaklar Lineer bağımsızlık ve Germe, baz ve boyut Sözlü Anlatım
14 Yazılı Kaynaklar Determinat tanımı Sözlü Anlatım
15 Yazılı Kaynaklar Determinant Uygulamaları Sözlü Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Lineer Cebir,Prof.Dr.Salim YÜCE, PEGEM AKADEMİ,2015, Ders Kitabı
2-Lineer Cebir, Prof.Dr.H.Hilmi HACISALİHOĞLU, Yardımcı Ders Kitabı
3. Lineer Cebir, Prof.Dr.Nuri KURUOĞLU, 19 Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1996, Yardımcı Ders Kitabı
Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, Prof.Dr.A.Göksel AĞARGÜN ve Yrd.Doç.Dr.Hülya BURHANZADE, Birsen Yayınevi, yardımcı Kaynak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
1
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
1
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
1
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 1 12
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 8 8
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 77
Genel Toplam 77
Toplam İş Yükü / 25.5 3
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0