TR EN

DİJİTAL PAZARLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT409 DİJİTAL PAZARLAMA 5 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin küreselleşen piyasada dijital pazarlama hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders kapsamında, öğrencilerin, dijital platformlara ve dijital pazarlama kampanya yönetimine hakim olabilmelerini sağlayacak markalama öğeleri ve interaktif bir site oluşumu, mobil pazarlamanın dinamikleri ve eğilimler gibi farklı konular incelenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersin sonunda öğrenciler, medya, ajans ve reklamcılık sektörlerindeki yenilikçi gelişmeleri yorumlar.
Bu dersin sonunda öğrenciler,markaların ihtiyaç duyacağı dijital pazarlama planlarını oluşturur.
Bu dersin sonunda öğrenciler,dijital platformları öğrenerek daha etkin pazarlama kampanyaları üretir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatürün Okunması Ders konularına genel bakış. Online uzaktan eğitim
2 Literatürün Okunması Internet devri: Internet kullanımıyla birlikte yaşantımızda, ilişkilerimizde ve tüketimimizde yaşanan değişimler. Online uzaktan eğitim
3 Literatürün Okunması Medyanın gelişimi ve yeni eğilimler. Online uzaktan eğitim
4 Literatürün Okunması Dijital medyada mecra kullanımında temel bilgiler: Zengin medya, advergaming, banner reklamları, vb, Online uzaktan eğitim
5 Literatürün Okunması Sosyal ağlar: Windows Live, Facebook, Twitter, Friendfeed ve Youtube. Online uzaktan eğitim
6 Literatürün Okunması İçerik yaratma ve bir web sitesinin temel özellikleri. Online uzaktan eğitim
7 Literatürün Okunması Markalama öğeleri ve interaktif bir site oluşumu. Online uzaktan eğitim
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün Okunması E-posta pazarlaması ve stratejileri. Online uzaktan eğitim
10 Literatürün Okunması Dijital pazarlama ve markalama: Markanın online olmasının önemi. Online uzaktan eğitim
11 Literatürün Okunması Başarılı yerel ve global kampanyalar. Online uzaktan eğitim
12 Literatürün Okunması Arama ve arama motoru pazarlaması. Online uzaktan eğitim
13 Literatürün Okunması Mobil pazarlamanın dinamikleri ve eğilimler. Online uzaktan eğitim
14 Literatürün Okunması Sosyal medya dinamikleri: Blog’lar, viral, advertgaming, online seeding. Online uzaktan eğitim
15 Literatürün Okunması Dijital ortamda bütünleşik pazarlama iletişiminin yönetimi Online uzaktan eğitim
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özmen,Ş. (2009). E- Ticaret Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Deniz, R.B. (2001). İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye'deki Boyutları, Beta Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
1
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
1
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
1
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 13 3 39
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0