TR EN

VOLEYBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY315 VOLEYBOL 5 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, voleybol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Voleybol hakkında genel bilgiler, Voleybol spor dalının genel özellikleri, Voleybola özgü ısınma ve temel duruşlar, Voleybol temel teknikleri, Voleybola yeni başlayanlar için öğretim yöntemleri, Oyuncu mevkileri ve özellikleri, Takım kurma, Oyun sistemi, Taktik yöntemler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Voleybol branşına özgü oyuncu mevkilerinin görev tanımlarını açıklar.
Voleybol branşı takım taktiği ile ilgili kavramları açıklar.
Voleybol branşında hücum ve savunma sistemlerinin önemini ve aşamalarını açıklar.
Voleybol branşında hücum ve savunma sistemlerini temel düzeyde uygular.
Voleybol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Teorik: Voleybol hakkında genel bilgiler (kategoriler, saha ölçüleri, toplar, file yükseklikleri, hakemler ve görevleri, kurallar) Uygulama: Voleybol hakkında genel bilgilerin saha içerisinde gösterilmesi. Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Teorik: Voleybol spor dalının genel özellikleri/Temel Teknikler Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Voleybol branşına özgü ısınma ve temel duruşlar. Uygulama: Isınma çalışmalarının uygulanması. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
4 Video izleme Teorik: Voleybol temel teknikleri. Uygulama: Parmak pas ve manşet çalışmaları. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Voleybol temel teknikleri. Uygulama: Servis ve servis karşılama çalışmaları. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
6 Video izleme Teorik: Voleybol temel teknikleri. Uygulamalı: Smaç ve blok çalışmaları. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
7 Literatür tarama ve video izleme Teorik: Taktik antrenman (Bireysel ve takım taktikleri) Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Takım taktiği/Takım sistemleri (Takım Kompozisyonu) Uygulama: Takım düzeni kurma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Oyuncu mevkileri ve özellikleri. Uygulama: Voleybol oyun sisteminin uygulanması. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım kurma ve yönetme. Taktik yöntemler Uygulama: Takım çalışması Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
12 Mevcut antrenman programlarını inceleme Teorik: Oyun sistemi/Küçük takımlarda antrenman planlaması ve yaş grubu özellikleri. Uygulama: Örnek antrenmanların uygulanması. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
13 Mevcut antrenman programlarını inceleme Teorik: Oyun sistemi/ Yıldız ve Genç takım seviyesinde antrenman planlaması. Taktik yöntemler Uygulama: Örnek antrenmanların uygulanması. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
14 Proje sunum hazırlığı Grup çalışması/Proje sunumları ve uygulanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
15 Proje sunum hazırlığı Grup çalışması/Proje sunumları ve uygulanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Orkunoğlu, O. (2000). Antrenör ve Antrenman. Neyir Yayıncılık, Ankara.
American Volleyball Coaches Association (AVCA). (2012). The Volleyball Drill Book. Human Kinetics, USA.
Çelenk, B. (2009). Voleybol Temel Eğitimi. Spor Yayınevi, Ankara.
Shondel, D. ve Reynaud, C. ( 2002). Volleyball Coaching Bible. Human Kinetics, US.
Urartu, Ü. (2006). Teknik-Taktik-Kondisyon Voleybol. İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Baacke, H. (2013). Voleybol Antrenmanı. VAD, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 5 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0