TR EN

HENTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY317 HENTBOL 5 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, hentbol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Hücumda ve savunmada takım taktiklerinin önemi ve aşamaları, hızlı hücum sistemleri ve çeşitleri, savunma çeşitleri ve kaleci çalışmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hentbol branşına özgü oyuncu mevkilerinin görev tanımlarını açıklar.
Hentbol branşında hücum ve savunma sistemlerinde takım taktiklerinin önemini ve aşamalarını açıklar.
Hızlı hücum ve savunma sistemlerini temel düzeyde uygular.
Hentbol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi ile ilgili açıklamalar, hentbol branşına ilişkin temel kavramlar, hentbol saha ölçüleri, kullanılan malzemenin standartları, hentbol branşı ile diğer branşların fiziki farklılıkları Anlatım, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
2 Video ve maç izleme, görsel ve yazılı kaynak tarama Hücumda ve savunmada takım taktiklerinin önemi ve aşamaları Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Video ve maç izleme, Görsel ve yazılı kaynak tarama Hızlı hücum ve çeşitleri: basit hızlı hücum ile ilgili oyun ve alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
4 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Hızlı hücum ve çeşitleri: gelişmiş hızlı hücum ve uygulama alıştırmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
5 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Hücumda organize olma/3:3 ve 2:4 hücum dizilişlerine koşu ve pas yolları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Yerleşik hücum: serbest oyun ve serbest oyunla ilgili alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
7 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Yerleşik hücum: pozisyon oyunu ve pozisyon oyunu ile ilgili alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Yerleşik hücum: koşu oyunu ve koşu oyunu ile ilgili alıştırmalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
10 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Yerleşik hücum: set oyunu ve set oyununun metodik uygulaması Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
11 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Savunmanın önemi ve aşamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
12 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Alan savunması 6:0-5:1, savunma sistemleri 6:0-5:1, savunma sistemleri ile ilgili uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
13 Video ve maç izleme, Konuyla ilgili kitap okuma Alan savunması 3:2:1, adam adama ve kombine savunma 3:2:1, adam adama ve kombine savunma ile ilgili uygulamalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
14 Video ve maç izleme Özel durumlarda savunma, azlıkta savunma, çoklukta savunma ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
15 Video ve maç izleme Kaleci çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik¬Taktik, Nobel yayınevi, Ankara.
Taborsky, F. Ve Czerwinski, J. (2000). Basic Handball Method, Taktics, Technique. Europen Handball Federation Publising, Avusturya.
Dorak,F. (1994). Hentbolda Bireysel Hücum ve Savunma. Bilim Ofset, İzmir.
Çoknaz, H. ve Mirzaoğlu, N. (1998). Antrenörler İçin Hentbol El Kitabı. Nobel yayınevi, Ankara.
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0