TR EN

GENEL CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY115 GENEL CİMNASTİK 1 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. YUSUF CÜCELER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: 1.Dersin amacı; öğrencilere, cimnastik branşına ait temel teknikleri uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; cimnastik branşına özgü terimlerin tanımı, tarihsel gelişim süreci, Cimnastik aletlerinin tanıtımı, temel duruş, yürüyüş ve esneklik egzersizleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cimnastik branşı ile ilgili kavramları tanımlar.
Cimnastik branşının tarihi gelişimini özetler.
Cimnastik branşına özgü aletlerin özelliklerini açıklar.
Temel cimnastik duruşları hareketlerini uygular.
Düzen alıştırmaları hareketlerini komutlar eşliğinde uygular.
Genel cimnastik branşına özgü ritmik adımları uygular.
Cimnastik branşına ait temel teknik ve becerileri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - GTanışma, ders içeriği hakkında bilgi verme, jimnastik branşına özgü temel kavramlar ve cimnastiğin tarihçesi Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
2 Literatür taraması Cimnastik branşındaki temel motorik özellikler ve ısınma alıştırmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması, eşli çalışmalar
3 Video izleme Cimnastik ısınma prensipleri ve hazırlık elementlerinin uygulamaları; (hayvan yürüyüşleri) Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Video izleme Öne takla, geriye takla hareketlerinin basamaklı uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
5 Video izleme Açık gergin öne ve geriye takla, kapalı gergin öne ve geriye takla hareketi teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
6 Video izleme Amut hareketi ve basamaklama teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
7 Müsabaka izleme ve yorumlama Geçmiş olimpiyat oyunlarındaki cimnastik müsabakalarının incelenmesi Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Müsabaka izleme ve yorumlama Ara sınav hazırlık çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
10 Görsel ve yazılı literatür tarama Çember hareketi ve basamaklı uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
11 Görsel literatür tarama ve video izleme Kartvil hareketi ve basamaklı uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
12 Video izleme Yunus takla hareketi ve basamaklı uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
13 Konu ile ilgili mevcut antrenman programları inceleme Jimnastik branşına özgü antrenman programı hazırlama yöntemleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
14 Görsel ve yazılı literatür tarama Dizilişlerde kalıp hareketleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı grup çalışması ve eşli çalışmalar
15 Video izleme Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mitchell, D., Davis, B. ve Lopez, R. (2002). Teaching Fundamental Gymnastics Skills. Human Kinetics, US.
Suveren, S. ve Suveren, S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları (Bayanlar- Erkekler). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Demir, M. (2005). Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım şekilleri. Tutibay, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 4 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 4 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 102
Genel Toplam 102
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0