TR EN

BASKETBOL I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY211 BASKETBOL I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. SERDAR GÜR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, basketbol temel tekniklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulama ve öğretme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Türkiye Basketbol Federasyonunun yapısı ve Uluslararası organizasyonların işleyişi, basketbol temel teknikleri, basketbol temel tekniklerinin öğretim basamaklaması, temel savunma ve hücum teknikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Basketbolun tarihsel gelişimini anlatır ve basketbol branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Basketbol oyun ve müsabaka kurallarını tanır ve açıklar.
Basketbol temel tekniklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygular.
Basketbol oyun tekniklerini temel düzeyde öğretir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Basketbolun tarihsel gelişimi, Türkiye Basketbol Federasyonu yapısı ve Uluslararası Organizasyonlar, oyun kural bilgisi Anlatım Yöntemi, Gösterim Yöntemi, Soru-Cevap yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve Video İzleme Basketbol temel duruş, üçlü tehdit, top tutma ve top el koordinasyonu, teknik geliştirmeye yönelik uygulamalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
3 Video İzleme Stoplar ve pivot hareketleri, farklı drillerin uygulama çalışmaları Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve Video İzleme Top sürme ve çeşitleri, teknik geliştirmeye yönelik uygulamalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
5 Video İzleme Top sürme ve çeşitleri ve teknik geliştirmeye yönelik uygulamalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve Video İzleme Pas verme, pas alma ve pas çeşitleri, teknik geliştirmeye yönelik uygulamalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösterip yaptırma Yöntemi ve Eşli Çalışma Yöntemi
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve Video İzleme Şut ve şut çeşitleri, teknik geliştirmeye yönelik uygulamalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Tekniklerin uygulamalı olarak tekrar alıştırmaları Ara sınava hazırlık çalışması Tekrar Yöntemi ve Grup Çalışması Yöntemi
10 Video İzleme Topsuz hareketler-Katlar, Hücum hareketleri; toplu aldatmalar Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
11 Maç İzleme Bireysel savunma ve hücum, 1X1 oyun uygulaması Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
12 Maç İzleme ve yorumlama Bireysel savunma ve hücum, 1X1 oyun uygulaması Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi ve Gösterip yaptırma Yöntemi
13 Video İzleme ve literatür tarama Karışık alıştırmalar, Basketbola hazırlayıcı oyunlar ve 3X3, 4x4, 5X5 oyunlarının uygulamaları Anlatım Yöntemi, Uygulama Yöntemi, Gösterip yaptırma Yöntemi, Grup Çalışması ve Eşli Çalışmalar
14 Maç İzleme ve yorumlama Karışık alıştırmalar, Basketbola hazırlayıcı oyunlar ve 3X3, 4x4, 5X5 oyunlarının uygulamaları Anlatım, Uygulama, Gösteri Yöntemi, Grup Çalışması ve Eşli Çalışmalar
15 Maç İzleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışması Anlatım, Uygulama, Gösteri Yöntemi ve Grup Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sevim, Y. (2006). Basketbol: Teknik, Taktik, Antrenman. Nobel Yayınları, İstanbul.
American Sport Education Program(2007). Coaching Youth Basketball. Human Kinetics Publishers, US.
Oliver, J. (2004).Basketball Fundamentals.Human Kinetics Publishers, US.
Rose, L.H. (2004)The Basketball Handbook. HHuman Kinetics Publishers, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0