TR EN

ARTİSTİK CİMNASTİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY229 ARTİSTİK CİMNASTİK I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi MILAIM BERISHA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; Artistik cimnastik aletlerini kullanarak temel teknik hareketlerini ve kendi belirlediği bir alet üzerinde özel teknik hareketlerini uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, cimnastiğin tarihçesi ve yarışma kuralları, Erkek ve Bayan artistik cimnastik aletleri tanım ve teknik özellikleri, Yer,kulplu beygir,halka, atlama masası,parallel, barfiks, asimetrik parallel, denge aletleri üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Cimnastik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Artistik cimnastik branşı yarışma kurallarını açıklar ve uygular.
Artistik jimnastik branşında kullanılan malzemeleri tanır ve kullanır.
Uzmanlaşmaya yönelik seçtiği cimnastik aleti üzerinde temel teknikleri uygular.
Artistik cimnastik aletlerini kullanarak ön çalışmaları, basamaklamaları ve teknik alıştırmaları uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Cimnastiğin tarihçesi ve yarışma kuralları Anlatım ve gösteri yöntemi
2 Video izleme, basılı kitap inceleme Erkek artistik cimnastik aletlerinin tanıtılması ve teknik özellikleri, kişiye özel ayarlamalar ile ilgili uygulamalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
3 Video izleme, basılı kitap inceleme Kadın artistik cimnastik aletleri tanım ve teknik özellikleri, kişiye özel ayarlamalar ile ilgili uygulamalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
4 Video izleme, basılı kitap inceleme Yer aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
5 Video izleme, basılı kitap inceleme Kulplu beygir aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
6 Video izleme, basılı kitap inceleme Halka aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
7 Video izleme, basılı kitap inceleme Atlama masası üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme, basılı kitap inceleme Vize sınavı hazırlık çalışmaları Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
10 Video izleme, basılı kitap inceleme Paralel üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
11 Video izleme, basılı kitap inceleme Barfiks üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
12 Video izleme, basılı kitap inceleme Asimetrik paralel üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
13 Video izleme, basılı kitap inceleme Denge aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
14 Video izleme, basılı kitap inceleme Trambolin aleti üzerinde yapılan hareketler basamaklama ve ön çalışmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
15 Video izleme, basılı kitap inceleme Özel alet üzerinde temel seviyede özel alıştırmalar Gösteri yöntemi ve uygulama çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Suveren S. S. (2010) Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler,Gazi Yayınevi, Ankara
Mengütay S.(1998) Artistik Cimnastik - Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul
Suveren C. (2018) Gösteri Cimnastiği,Gazi yayınevi, İstanbul
Massimo J. (2012) Gymnastics Psychology, Morgan James Publishing, U.S.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 3 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0