TR EN

GÖSTERİ CİMNASTİĞİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY231 GÖSTERİ CİMNASTİĞİ I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere; gösteri cimnastiği branşına özgü temel teknikleri uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Gösteri cimnastiğine ait temel kavramlar, gösteri cimnastiği branşında kullanılan malzemeler ve yarışma kuralları, temel koşu formları, esneklik hareketleri, denge duruşları, savurmalar, dönüşler, sıçramalar, takla teknikleri , dizilişler, lift tekniği, örnek koreografilerin incelenmesi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gösteri cimnastiğine ilişkin temel kavramları tanımlar
Gösteri cimnastiği yarışma kurallarını açıklar
Gösteri cimnastiğinde kullanılan malzemeleri açıklar
Gösteri cimnastiği branşına özgü temel teknikleri uygular

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Gösteri cimnastiğine ait temel kavramlar Anlatım ve gösteri yöntemi
2 Türkiye cimnastik federasyonu resmi web sitesinin incelenmesi Gösteri cimnastiği branşında kullanılan malzemeler ve yarışma kuralları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çıkış çalışmaları, kısa mesafe sprintler ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
4 Konuyla ilgili makale okuma ve video izleme Dinamik ve statik esneklik hareketleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
5 Konuyla ilgili makale okuma ve video izleme Dinamik ve statik denge çalışmaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
6 Video izleme Savurmalar, Dönüşler, tam-yarım burgu teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Engelden sıçrama tekniği yerden sıçrama tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Vize sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
10 Video izleme Takla teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
11 Video izleme ve görsel yazılı kaynak tarama Senkronizasyon ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
12 Video izleme Dizilişler, çoklu dizilişler ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
13 Video izleme Lift teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
14 Müsabaka videoları inceleme Lift teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
15 Proje ödevi hazırlama Örnek koreografilerin incelenmesi Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Suveren, S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler. Gazi Yayınevi, Ankara
Lake, S. ve Bone, E. (2016). Gymnastics: Usborne Spectator Guides. Usborne Publishing Ltd, US.
Suveren, C. (2018). Gösteri Cimnastiği,Gazi yayınevi, İstanbul
Massimo, J. (2012). Gymnastics Psychology, Morgan James Publishing, U.S.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0