TR EN

YÜZME I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY212 YÜZME I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. KIVILCIM KAPLAN-Öğr.Gör. OLCAY ZEYTÇİOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yüzme branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Havuz kurallarını ve bu kuralların önemini açıklar.
Suyun yüzeyinde paralel durma ve suda mesafe alabilme becerilerini uygular.
Serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes tekniklerini doğru zamanlama ve koordinasyon ile uygular.
Yüzme branşına ait serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Havuz kuralları, yüzme branşına ilişkin temel kavramlar, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların fiziki farklılıkları Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Yüzme branşında teknik öğrenim sürecinde karşılaşılan sorunlar Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Video izleme ve kitap bölümü okuma Yüzme seviyelerinin belirlenmesi, suya uyum ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Video izleme Yüzme branşında nefes tekniği, Temel nefes tekniği ve nefes zamanlaması, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
5 Video izleme ve kitap bölümü okuma Suda paralel durma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
6 Video izleme Suda kayma ve ayak vuruşu tekniği, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
7 Video izleme ve kitap bölümü okuma Serbest stilde ayak vuruşu tekniği, uygulamalı yardımlı ve yardımsız ayak vuruşu çalışmaları, kısa- uzun mesafe çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Vize sınavı hazırlık çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
10 Video izleme Serbest stil teknik kol çekişi aşamaları (giriş uzanma, kavrama, ileri süpürme, geriye süpürme ve çıkış ) ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
11 Video izleme Serbest stil nefes tekniği, Uygulamalı yardımlı ve yardımsız nefes tekniği çalışması, nefes tekniğinin kol çekişi ve ayak vuruşu ile koordinasyon çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
12 Video izleme ve kitap bölümü okuma Kurbağa stili kol çekişi tekniği aşamaları (uzanma, kavrama, dışarı süpürme, içeri süpürme) ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel çalışma
13 Video izleme Kurbağa stili ayak vuruşu tekniği Uygulamalı Kara çalışması, yardımlı ve yardımsız ayak vuruşu çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
14 Video izleme Kurbağa stil nefes tekniği Ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
15 Video izleme Kurbağa stili kol çekişi ve ayak vuruşu zamanlaması, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maclischo E.W. (2018) Swimming Fastest, Ekim Yazım Merkezi, İstanbul.
Cross D., Bernabei T., Paul C., Newell N. (2014) Yüzme, Akılçelen Kitaplar, İstanbul.
Yüzme Hocası, https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/
Ata Yüzme Spor Kulübü, www.atayuzme.com.tr/blog/serbest-yuzme-teknigi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0