TR EN

ESKRİM I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY226 ESKRİM I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, eskrim branşına ait temel teknikleri uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Eskrim branşı ile ilgili genel bilgilendirme, eskrim branşı müsabaka kuralları, epe ve flöre branşının özellikleri, kılıç branşının özellikleri, kılık kullanım teknikleri, üç ayrı silah türünün ortak ve ayrılan yönleri, konsantrasyon estetik refleks, denge teknikleri, savunma teknikleri, angard duruşu ile hamle ve batinando teknikleri, silah tutuş pozisyonlarını, mukabele, siper, boşaltma, tevkif ve üsteleme teknikleri, silahlı mesafe ve kontr - parad teknikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eskrim branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Eskrim branşının tarihsel gelişimini açıklar.
Eskrim branşı müsabaka kurallarını açıklar ve uygular
Eskrim branşına ait temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, eskrim sporuna ilişkin temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve eskrim sporunun araç ve gereçleri Anlatım, soru cevap ve gösteri yöntemi
2 Türkiye eskrim federasyonu resmi web sitesi inceleme Eskrim branşı müsabaka kuralları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Epe ve Flöre branşının özellikleri Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Kılıç branşının özellikleri, kılık kullanım teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama Üç ayrı silah türünün ortak ve ayrılan yönleri Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Video izleme Konsantrasyon estetik refleks, denge teknikleri, uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Kombine hareketlerle 4 hattı üzerinde atak-savunma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Kombine hareketlerle 6 hattı üzerinde atak-savunma teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
10 Video izleme Angard duruşu ile hamle ve Batinando teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Silah tutuş pozisyonlarını, silahlı kolda yürüyüş ve Silahlı kolda dürtüş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmala
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Mukabele, Siper, Boşaltma, Tevkif ve Üsteleme teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
13 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, video izleme Silahlı mesafe ve Kontr - parad teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
14 Müsabaka videoları izleme ve yorumlama Önemli eskrim turnuvalarından örnek videoların izlenmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Literatür tarama ve video izleme Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bianchedi, D. (2008). The Science of Fencing. Sports Medicine, US.
Borysiuk, Z. ve Korfanty, E. (2009). Modern Saber Fencing: Technique-Tactics-Training- Research. Ska Swordplay, US
Tyshler, D. Ve Logvin, V. (2015). Sports Fencing. A New Academic-Methodological, Russian
Türkiye Eskrim Federasyonu, http://www.eskrim.org.tr/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0