TR EN

ESKRİM I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY226 ESKRİM I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eskrim branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Eskrim branşının tarihsel gelişimini açıklar.
Eskrim branşı müsabaka kurallarını açıklar ve uygular
Eskrim branşına ait temel teknikleri uygular.