TR EN

GRUP FİTNESS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY228 GRUP FİTNESS I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, grup fitness egzersizlerini içeren koreografilerini temel düzeyde ve ritim eşliğinde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Grup fitness tanımı, Tarihsel gelişimi, amaç ve faydaları, Grup egzersizlerin planlanması, Ritm bilgisi, Koreografi oluşturma, Grup Dans egzersizleri, Grup bisiklet egzersizleri, Genel, özel, bölgesel ve Kuvvet grup egzersizleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Grup fitness’e ait kavramları tanımlar.
Grup fitness egzersiz uygulamalarına ilişkin genel kuralları açıklar.
Grup fitness egzersizlerine ait temel teknikleri ritim eşliğinde uygular.
Grup fitness koreografilerini temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Grup Fitness tanımı ve tarihsel gelişimi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Grup Fitness egzersizlerinin amacı ve faydaları Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
3 Görsel ve yazılı literatür tarama Grup Fitness egzersizlerinde kullanılan yardımcı malzemeler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama Grup Fitness eğitmeninin sahip olması gereken özellikler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritm bilgisi, BPM çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Koreografi oluşturma ilkeleri Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Vücudun faklı bölümlerine özgü Bölgesel Grup Fitness egzersizleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme ve yorumlama Vize sınavı hazırlık çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
10 Konu ile ilgili makale okuma Genel kuvveti geliştirmeye yönelik grup egzersizleri Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
11 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Grup Bisiklet egzersizleri; spinning, kranking uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
12 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Yoga; hatha ve karma yoga uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
13 Mevcut grup egzersizleri videoları izleme ve yorumlama Grup pilates, mat, aletli pilates uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
14 Mevcut grup egzersizleri videoları izleme ve yorumlama Grup Aerobik-anaerobik dans egzersizleri uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Mevcut grup egzersizleri videoları izleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışmaları Grup çalışması ve tekrar yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bilal, E. ve Bozkurt, L. ( 2015). Yeni Başlayanlar İçin Yoga ve Meditasyon. Okyanus Yayıncılık, İstanbul.
Plevin, M., Macagno, P. ve Garcia, M. (2018). Yaratıcı Hareket ve Dans. İstanbul Bilgi üniversitesi yayınları, İstanbul.
Fontaine, F. (2012). Ritm ve Zaman Duygusunun Temelleri,Bilgi Sistem Bilişim Yayınevi, İstanbul.
Özukan, B. (2007). Aletsiz Egzersizler / Push Aerobik, Step, Stretching Egzersizleri. Boyut Yayın Grubu, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
1
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 3 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0