TR EN

BOKS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY254 BOKS I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. TANER ATASOY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, boks branşına ait savunma ve vuruş kombinasyonlarını doğru teknik ile uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Boks branşının tarihsel gelişim, temel kavramlar, müsabaka kuralları ve puanla, guard alma, savunma teknikleri, vuruş teknikleri, vuruş kombinasyonları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Boks branşına ait temel kavramları tanımlar.
Boks branşına özgü müsabaka kurallarını ve puanlama sistemini açıklar.
Boks branşına ait vuruş tekniklerini doğru bir şekilde uygular.
Boks branşına ait savunma ve vuruş kombinasyonları doğru teknik ile uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Teorik: Boks branşının dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi, temel kavramlar Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Literatür tarama, maç izleme Boks branşı müsabaka kuralları ve puanlama sistemi Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Temel duruş ve guard alma tekniği Uygulama: temel duruş ve guard alma alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Boksör adımları teknikleri ( ileriye adımlar, geriye adımlar, sola adımlar, sağa adımlar, rakibin etrafında adımlar) Uygulama: çeşitli adım alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Direkt vuruş teknikleri (sol direkt, sağ direkt çeneye ve gövdeye) Uygulama: Direk vuruş alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Ayak hareketleri ile birlikte direkt vuruş tekniği kombinasyonları Uygulama: ayak hareketleri ile vuruş tekniği kombinasyon alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Direkt vuruşlara karşı savunma teknikleri Uygulama: Savunma alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Kroşe vuruş tekniği (Sol ve Sağ kroşe) Uygulama: Vuruş alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Kroşe vuruşlara karşı pasif müdafaa teknikleri Uygulama: Müdafaa alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Kroşe vuruşlara karşı aktif müdafaa tekniği Uygulama: Aktif müdafaa alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmaları
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Alttan vuruş teknikleri Uygulama: Teknik alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Alttan vuruşlara karşı müdafaa teknikleri Uygulama: Alttan vuruşlara karşı müdafaa uygulama alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Savunma ve vuruş teknikleri kombinasyonları Uygulama: müsabaka formatında uygulama alıştırmaları Gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, Video izleme, Genel tekrar Anlatım, gösteri yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ankara savunma sanatları https://www.ankarasavunmasanatlari.com/Blog/boks-teknikleri-ve-hareketleri-191-1
Yurtsever F. (2011) Boks teknik taktik eğitim esasları, Nadir Kitap
Rüzgar H. (2008) Boks Hakkında Genel Bilgiler, Ankara Basın ve Ciltevi, Ankara
Boks Academy, http://www.boksacademy.com/Boksta%20savunma%20teknikleri%20nas%C4%B1l%20yap%C4%B1l%C4%B1r.html

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
1
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0