TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY207 YÜZME 3 3 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÖKÇE OKTAY-Öğr.Gör. KIVILCIM KAPLAN-Öğr.Gör. OLCAY ZEYTÇİOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere; serbest stil ve kurbağa stillerine ilişkin temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yüzme branşı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Havuz kurallarının önemini açıklar.
Suyun yüzeyinde paralel durma ve suda mesafe alabilme becerisi gösterir.
Serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes tekniklerini doğru zamanlama ve koordinasyon ile uygular.
Yüzme branşına ait serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Havuz kuralları, yüzme branşına ilişkin temel kavramlar, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların fiziki farklılıkları Anlatma yöntemi, soru-cevap ve gösteri tekniği
2 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma Teorik: Yüzme branşında teknik öğrenim sürecinde karşılaşılan sorunlar Anlatma yöntemi, soru-cevap ve gösteri tekniği
3 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: yüzme seviyelerinin belirlenmesi, suya uyum alıştırmaları Uygulama:Yüzme beceri seviyelerine göre gruplara ayrılma, suya uyum çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi
4 Video izleme Yüzme branşında nefes tekniği ve nefes zamanlaması alıştırmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntem
5 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: Suda paralel durma teknikleri Uygulama: Suda paralel durma çalışmaları, X pozisyonu çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi
6 Video izleme Teorik: suda kayma ve ayak vuruşu tekniği Uygulama: Nefes çalışmalarının tekrarı, Suda mesafe alma, kayma çalışmaları ve ayak vuruşu çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi
7 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: Serbest stilde ayak vuruşu tekniği Uygulama: yardımlı ve yardımsız ayak vuruşu çalışmaları, kısa- uzun mesafe çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Öğrenilenen teknikleri geliştirmeye yönelik driller Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
10 Video izleme Teorik: Serbest stil teknik kol çekişi aşamaları (giriş uzanma, kavrama, ileri süpürme, geriye süpürme ve çıkış ) Uygulama: yardımlı ve yardımsız kol çekişi çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
11 Video izleme Teorik: Serbest stil nefes tekniği Uygulama: yardımlı ve yardımsız nefes tekniği çalışması, nefes tekniğinin kol çekişi ve ayak vuruşu ile koordinasyon çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışma yöntemi, uygulamalı grup çalışmaları
12 Video izleme ve kitap bölümü okuma Teorik: Kurbağa stili kol çekişi tekniği aşamaları (uzanma, kavrama, dışarı süpürme, içeri süpürme) Uygulama: Karada ve suda kol çekişi alıştırmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
13 Video izleme Teorik: Kurbağa stili ayak vuruşu tekniği Uygulama: Kara çalışması, yardımlı ve yardımsız ayak vuruşu çalışmaları, su altı ayak vuruşu çalışmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
14 Video izleme Teorik: Kurbağa stil nefes tekniği Uygulama: nefes tekniği alıştırmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
15 Video izleme Teorik: Kurbağa stili kol çekişi ve ayak vuruşu zamanlaması Uygulama: becerilerin koordineli uygulama alıştırmaları Anlatma yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maclischo E.W. (2003) Swimming Fastest, Human Kinetics; Revised edition, USA.
Yüzme Hocası. https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/
Cross D., Bernabei T., Paul C., Newell N. (2014) Yüzme, Akılçelen Kitaplar, İstanbul
Yüzme Aktüel Dergisi (2011). Türkiye Yüzme Federasyonu, 3. sayı, Türkiye.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0