TR EN

REKREASYON VE SPOR ORGANİZASYONLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY369 REKREASYON VE SPOR ORGANİZASYONLARI 7 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. KUBİLAY ÇİMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, rekreasyon ve spor organizasyonlarının işleyişi ile ilgili edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası etkinliklerde kullanma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; rekreasyon ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri hakkında genel bilgiler, organizasyon sınıflaması, organizasyon planlaması, organizasyon uygulama teknikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rekreasyon ve spor organizasyonları ile ilgili kavramları açıklar.
Rekreatif spor organizasyonları ile diğer sportif organizasyonlar arasındaki farkları açıklar.
Rekreasyon amaçlı spor organizasyonlarının işleyişini tartışır.
Rekreasyon ve spor organizasyonlarının işleyişi ile ilgili edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası etkinliklerde kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, rekreasyon, spor ve organizasyonların tanımları -
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Ulusal ve uluslararası rekreasyon organizasyonlarının işleyişi Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
3 Literatür tarama Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarının işleyişi Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
4 Web sayfası tarama ve kitap okuma Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları: Ulusal Spor Federasyonları (USF) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
5 Türk Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) web sitesi inceleme Türk Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) görev ve sorumluluklarını ve Türk sporuna katkısı Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
6 Literatür tarama Uluslararası büyük organizasyonlarının (Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası gibi) rekreasyonel potansiyele olan etkisi Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
7 Konu ile ilgili makale okuma Rekreatif açıdan spor organizasyonlarının ülkeye olan katkısı Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Rekreasyonel açıdan spor organizasyonlarının amaçları Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
10 Literatür tarama Spor ve rekreasyon organizasyonları yönetim yapısı Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
11 Konu ile ilgili makale özeti çıkarma Spor organizasyonların koordinasyon ve kontrolünün incelenmesi Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Spor organizasyonları ve rekreasyon arasındaki farklılıklar Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
13 Literatür taraması Spor ve rekreasyon organizasyonlarının karşılaştırılması Anlatım, Soru-Cevap ve tartışma yöntemi
14 Literatür tarama, Sunum hazırlama Spor ve rekreasyon organizasyonlarında karşılaşacak sorunlar; öğrenci sunumları Anlatım, Soru-Cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
15 Literatür tarama, Sunum hazırlama Ulusal ve uluslararası rekreasyon ve spor organizasyonlarda ortaya çıkan sorunlar; öğrenci sunumları Anlatım, Soru-Cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Balcı, V., (1999). Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi, Bağırgan Yayınları, Ankara.
Sunay, H. (2000). Sporda Organizasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.
Covell, D., Walker, S., Siciliano, J., W.Hess, P. (2007). Managing Sports Organizations, Transferred to Taylor & Francis.
Hernandez, R.A. (2013). Managing Sport Organizations, Routledge, America.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
0
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0