TR EN

RİTMİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY329 RİTMİK CİMNASTİK 5 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, ritmik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; ritmik cimnastik hakkında genel bilgiler, ritmik cimnastik branşının genel özellikleri, ritmik cimnastik branşına özgü ısınma ve temel duruşlar, ritmik cimnastik branşı temel teknikleri, müsabaka sistemi, küçük, yıldız, genç sporcular seviyesinde antrenman örnekleri ve taktik yöntemler, ritmik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejiler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ritmik Cimnastik branşı ile ilgili kavramları açıklar
Ritmik Cimnastik branşının müsabaka kurallarını açıklar
Ritmik Cimnastik branşında kullanılan teknikleri müzik eşliğinde uygular
Ritmik Cimnastik branşının antrenman tekniklerini temel düzeyde uygular
Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygular

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ritmik Cimnastik branşı hakkında genel açıklamalar (Genel kurallar, Müsabaka kuralları, Kullanılan aletler, Temel teknik - taktik.) Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi.
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Ritmik Cimnastik branşına özgü ısınma ve temel duruşlar. Uygulama: Branşa özgü ısınma çalışmalarının uygulanması. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
3 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Ritmik Cimnastik branşı temel adımlar, müzik bilgisi ve temel ritim teknikleri. Uygulama: Temel ritim uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
4 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Ritmik Cimnastik branşı temel sıçrama teknikleri. Uygulama: Sıçrama teknikleri uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
5 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Ritmik Cimnastik branşı temel denge ve koordinasyon teknikleri. Uygulamalı: Denge ve koordinasyon uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Ritmik Cimnastik branşına özgü kuvvet antrenman teknikleri. Uygulamalı: Ritmik Cimnastik için kuvvet antrenmanı uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve eşli çalışmalar
7 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: İp aleti ile koreografi teknikleri Uygulamalı: İp aleti ile kareografi uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Çember aleti ile koreografi teknikleri. Uygulama: Çember aleti ile koreografi uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
10 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Top, Labut ve Kurdele aletleri ile koreografi teknikleri Uygulama: Top, Labut ve Kurdele aletleri ile kareografi uygulama çalışmaları. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Müsabaka sistemi/Küçük sporcular seviyesinde antrenman örnekleri ve taktik yöntemler Uygulama: Örnek antrenmanların uygulanması. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Müsabaka sistemi/ Yıldız ve Genç sporcular seviyesinde antrenman örnekleri ve taktik yöntemler Uygulama: Örnek antrenmanların uygulanması. Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejiler Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
14 Video izleme ve yorumlama Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejiler; örnek antrenmanların uygulanması Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
15 Video izleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Trost, A. ve Kravetsky, V. (2013). Greatest Rhythmic Gymnasts. A&V, Russian .
Blume, M. (2013). Acrobatics For Children & Teenagers. Meyer Sports, USA.
Gymnastics New Zealand, https://www.gymnasticsnz.com/rhythmic-gymnastics/
Türkiye Cimnastik Federasyonu, https://www.tcf.gov.tr/AEROBIK-CIMNASTIK/KURALLAR.html

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0