TR EN

VOLEYBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY423 VOLEYBOL 7 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. DENİZ DEMİR BOLÇAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Voleybol branşına özgü ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygulama, teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Genç ve üst düzey voleybol antrenmanının özellikleri ve sporcu profilleri, Antrenman planlaması, Takım taktiği, Takım sistemi, Pas ve pasörlerin özel eğitimi, Manşet tekniği ve liberonun özel eğitimi, Hücum organizasyonu, Voleybol branşına özgü temel teknikleri ve taktikleri geliştirmeye yönelik antrenman programı planlaması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Voleybola branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar
Voleybol branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular
5-1 oyun sisteminde hücum ve savunma sistemlerini uygular
Voleybol branşına yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular
Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler (examine) ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir
Voleybol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Voleybola branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Voleybol branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri Uygulama: Teknik hataları düzeltmeye yönelik uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım sistemi içerisinde oyuncuların kompozisyonu. Uygulama: Maç uygulama alıştırmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
4 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Teorik: Pas ve pasörlerin özel eğitimi. Uygulama: Parmak pas antrenmanı çalışması ve pasörlere yönelik özel çalışmalar Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Manşet tekniği ve liberonun özel eğitimi. Uygulama: Top karşılama çalışmaları ve liberolara özel çalışmalar Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücum organizasyonu. Uygulama: 5-1 oyun sisteminde hücum çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücum organizasyonu. Uygulama: Pasör çaprazı oyuncularına yönelik çalışmalar Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Teorik: Hücum organizasyonu. Uygulama: orta oyunculara yönelik çalışmalar Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım organizasyonu. Uygulama: Servis karşılama, hücum ve hücum karşılama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım defans düzeni Uygulama: 5-1 oyun sisteminde savunma çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım organizasyonu. Uygulama: Hücum, blok ve defans organizasyonu çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve voleybol maç videosu izleme Teorik: Takım organizasyonu. Uygulama: Defans ve dublaj düzeni çalışması (aksiyon-reaksiyon çalışmaları) Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
14 Mevcut antrenman programlarını inceleme ve yorumlama Voleybol branşına özgü mevcut antrenman programları inceleme ve değerlendirme çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
15 Mevcut antrenman programlarını inceleme Voleybol branşına özgü teknikleri ve taktikleri geliştirmeye yönelik antrenman programı planlaması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Orkunoğlu, O. (2000). Antrenör ve Antrenman. Neyir Yayıncılık, Ankara.
American Volleyball Coaches Association (AVCA). (2012). The Volleyball Drill Book. Human Kinetics, USA.
Çelenk, B. (2009). Voleybol Temel Eğitimi. Spor Yayınevi, Ankara.
Shondel, D. ve Reynaud, C. ( 2002). Volleyball Coaching Bıble. Human Kinetics, US.
Urartu, Ü. (2006). Teknik-Taktik-Kondisyon Voleybol. İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Baacke, H. (2013). Voleybol Antrenmanı. VAD, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0