TR EN

TENİS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY429 TENİS 7 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. YALÇIN DİZDAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, tenis branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Farklı materyal ile yaş gruplarına göre malzeme kullanımı, Temel teknik hareketler arasındaki koordinasyon, ileri seviye vuruş teknikleri uygulama hataları ve düzeltme yöntemleri, tekler ve çiftler maçı, farklı zeminlerde meydana gelebilecek değişiklikler, servis atış tekniği, dip çizgiden yapılan çapraz ve paralel vuruş teknikleri, dip çizgiden fileye yaklaşarak yapılan vuruş teknikleri, acil ve yardımcı vuruş çeşitleri, oyun stratejileri ve taktikleri, antrenman programı hazırlama yöntemleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tenis branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
Tenis branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
Tenis branşına yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular
Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Tenis branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Malzeme bilgisi, farklı materyal ile yaş gruplarına göre malzeme kullanımı ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Temel teknik hareketler arasındaki koordinasyon, fileye yaklaşma ve tekrar merkeze geçme, uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme İleri seviye vuruş teknikleri uygulama hataları ve düzeltme yöntemleri uygulama çalışmaları (yaparak teknik hareketleri analiz etme Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
4 Müsabaka videosu izleme ve yorumlama Tekler ve çiftler maçı, pozisyon alma, topa yapılan ivmelenme, toparlanma ve merkeze dönüş yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme İleri seviye vuruş teknikleri ve yardımcı vuruş (drop shot) teknikleri, uygulama hataları ve düzeltme ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
6 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Farklı zeminlerde (hard kort, toprak kort, çim kort)meydana gelebilecek değişiklikler ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Servis atış tekniği, top spin servis, slice servis ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Dip çizgiden yapılan çapraz ve paralel vuruş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Dip çizgiden fileye yaklaşarak yapılan vuruş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve eşli çalışmalar, video gösterimi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Acil ve yardımcı vuruş çeşitleri, bacaklar arasından geriden vuruş, vücudun yanından ve gerisinden yapılan vuruş, omuzların arkasından yapılan vuruş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
12 Müsabaka videolarının izlenmesi ve değerlendirilmesi Oyun stratejileri ve taktikler ve uygulama çalışması Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Müsabaka videolarının izlenmesi ve değerlendirilmesi Temel düzeydeki müsabaka taktiklerinin incelenmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
14 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Antrenman programı hazırlama yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Antrenman programı hazırlama yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Gülmez, İ. (2012), Teniste Vuruş Teknikleri Analizi ve Talimat Verme İlkeleri, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
2.Soysal, Y. (2018), Tenis Antrenmanları İçin Drill Çalışma Kitabı, İstanbul.
3.Hoskins-Burnay, T. ve Carrington L. (2014), The Tennis Drill Book, Human Kinetic,USA.
4.Blaskower, P. (2007), The Art of Doubles: Winning Tennis Strategies and Drills, Betterway Books, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0