TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY431 YÜZME 7 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÖKÇE OKTAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere; yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Sürantrenman kavramı, sürantrenman belirtileri, Senelik antrenman planlarında gelişimin değerlendirilmesi, Stil Hataları ve Düzeltme Çalışmaları, Yüzme branşına özgü öğretim yöntemleri, Fiziki ve psikolojik testler ile sürantremanı saptamak, Antrenman programlarının incelenmesi ve hazırlama yöntemleri, antrenman programlarının analizi, Branşa özgü ileri düzeyde taktik ve stratejiler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yüzme branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
Yüzme branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
Yüzme branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Yüzme branşına yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular.
Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sürantrenman kavramı, sürantrenman belirtileri Anlatım, soru-cevap yöntemi,
2 Literatür taraması, örnek antrenman planı inceleme Senelik antrenman planlarında gelişimin değerlendirilmesi Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Serbest stil hataları ve düzeltme çalışmaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kurbağalama Stil Hataları ve Düzeltme Çalışmaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırt üstü stil tekniği koordinasyon çalışmaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Sırt üstü stil hataları ve düzeltme çalışmaları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stil dolfin ayak vuruşu, kol çekişi ve nefes tekniği çalışmaları, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Kelebek stil hataları ve düzeltmeler, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Yüzme branşına özgü öğretim yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
11 Literatür taraması, video izleme Fiziki ve psikolojik testler ile sürantremanı saptamak (oksijen tüketimi, kalp tempolar, kulaç temposu ve kulaç mesafesi, esneklik testleri vb) ve laboratuvar ortamında test uygulaması Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Grup çalışmalarında hata tespiti ve düzeltmeye yönelik çalışma drillerinin belirlenmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
13 Literatür taraması, örnek antrenman planı inceleme Antrenman programlarının incelenmesi ve hazırlama yöntemleri Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
14 Literatür taraması, örnek antrenman planı inceleme Antrenman temposu ve antrenman programlarının analizi, uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
15 Müsabaka videoların incelenmesi ve yorumlanması Branşa özgü ileri düzeyde taktik ve stratejiler, uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maclischo, E.W. (2018) Swimming Fastest, Ekim Yazım Merkezi, İstanbul
Cross, D., Bernabei, T., Paul, C., Newell, N. (2014). Yüzme, Akıl Çelen Kitaplar, İstanbul
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul
Yüzme Hocası, https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 4 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0