TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY431 YÜZME 7 4 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Yüzme branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
Yüzme branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
Yüzme branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Yüzme branşına yönelik ileri düzey teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri uygular.
Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar.