TR EN

TENİS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY328 TENİS 6 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, tenis branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Antrenörün rolü, antrenörlük felsefesi, tenis antrenörünün iletişim becerileri Tekler ve çiftler oyun kuralları, branşa özgü temel teknikleri öğretim yöntemleri, Raket tutuşu, Bekleyiş pozisyonu, Forehand Vuruş tekniği, Backhand Vuruş tekniği, Vole ve smaç vuruş tekniği, servis atış ve karşılama tekniği, Temel düzeydeki müsabaka taktikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tenis branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar .
Tenis branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular .
Tenis branşına özgü temel teknikleri doğru bir şekilde uygular .
Tenis branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Antrenörün rolü, antrenörlük felsefesi, tenis antrenörünün iletişim becerileri Anlatım, soru-cevap tartışma yöntemi
2 Türkiye tenis federasyonu resmi web sitesinin incelenmesi, video izleme Tekler ve çiftler oyun kuralları ve uygulama çalışmaları Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama Tenis branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemleri Anlatım, soru cevap ve gösteri yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yaş gruplarına göre doğru malzeme ile teknik öğretimi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösteri yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Raket ve top arasındaki uyumu Forehand Vuruş tekniği ile geliştirme, forehand vuruş tekniğinin parçadan bütüne aktarılması ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösteri yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Raket ve top arasındaki uyumu backhand Vuruş tekniği ile geliştirmek, backhand vuruş tekniğinin parçadan bütüne aktarılması ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Farklı tutuşlarda forehand tekniği; eastern raket tutuşu, semi western raket tutuşu, western raket tutuşu, slice forehand ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Farklı tutuşlarda backhand tekniği; top spin tek el backhand, backhand çift el tutuş, tek el slice backhand ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı grup çalışması
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Servis çalışmaları, tutuş, kalça dönüşü, gövde dönüşü, kol rotasyonu, diresek ekstansiyonu ve ön kol pronasyonu, bilek esnemesi, ileri salınım ve ayağın yere değmesi, top spin servis, slice servis, uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Vole çalışmaları, raket tutuşu, hazırlık ve geri salınım, ileri salınım ve topla buluşma, ileri salınım devam hareketleri, vole çeşitleri (backhand ve forehand vole), uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Smaç çeşitleri, giriş, tutuş, hazırlık ve geri salınım, ileri salınım ve topla buluşma, ileri salınım ve devam hareketleri (sıçrayarak smaç, topun zıplamasından sonra smaç, backhand smaç), uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Acil vuruş çeşitleri, giriş, bacaklar arasından geriden vuruş tekniği, vücudun yanından ve gerisinden yapılan vuruş tekniği, omuzların arkasından yapılan vuruş tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
14 Müsabaka videosu izleme ve yorumlama Temel düzeydeki müsabaka taktiklerinin incelenmesi Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
15 Müsabaka videosu izleme ve yorumlama Temel düzeydeki müsabaka taktiklerinin incelenmesi Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulamalı eşli çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Blaskower, P. (2007). The Art of Doubles: Winning Tennis Strategies and Drills. Betterway Books, USA
Hoskins-Burnay, T. ve Carrington L. (2014). The Tennis Drill Book. Human Kinetic,USA.
Soysal, Y. (2018). Tenis Antrenmanları İçin Drill Çalışma Kitabı. Nobel Yayıncılık, İstanbul.
Gülmez, İ. (2012). Teniste Vuruş Teknikleri Analizi ve Talimat Verme İlkeleri. Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0