TR EN

FUTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY354 FUTBOL 6 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ÖZAY ATMACA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, futbolda planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; antrenman planlamasına ait temel kavramlar, futbol antrenmanlarının planlanması, antrenman ve müsabaka koşulları, aylık-haftalık-günlük antrenman planlaması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemlerini açıklar
Performansı etkileyen temel unsurları açıklar
Futbola yönelik sürat, çabukluk, koordinasyon, esnelik, dayanıklılık ve kuvvet geliştirici antrenman yöntemlerini uygular
Branşa özgü özel antrenman tekniklerini geliştirmeye yönelik antrenman programlarını inceler ve içeriğinin uygunluğunu değerlendirir
Futbolda planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında açıklamalar, Antrenman Planlamasına Ait Temel Kavramlar (Giriş, İlerleme, Başa Dönme, Aşırı Yüklenme, Varyasyon, Kişisel Farklılıklar, Adaptasyon, Toparlanma) Anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemleri; Dayanıklılık, Sürat, Kuvvet Antrenman Planlaması Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
3 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemleri; Aerobik ve Anaerobik Dayanıklılık Antrenman Planlaması Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
4 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemleri; Maksimal Kuvvet, Çabuk Kuvvet ve Kuvvette Devamlılık Antrenman Planlaması Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
5 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemleri; Plyometrik ve Core Antrenman Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
6 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Futbol branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemleri; Reaksiyon Sürati, Sprint Sürati ve Süratte Devamlılık Antrenman Planlaması Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Kapalı Beceri ve Açık Beceri Çabukluk Antrenman Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme ve yorumlama Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
10 Görsel, yazılı literatür tarama ve video izleme Antrenman ve Müsabaka Koşulları (Hazırlık Safhası, Müsabaka Anı, Müsabaka Sonrası) Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
11 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Aylık Antrenman Planlaması (Başlangıç, Hazırlık, Müsabaka Öncesi, Müsabaka, Toparlanman) Aylık Antrenman Planlaması Öğrencilerin Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
12 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Haftalık Antrenman Planlaması (Başlangıç, Hazırlık, Müsabaka Öncesi, Müsabaka, Toparlanman) Haftalık Antrenman Planlaması Öğrencilerin Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
13 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Günlük Antrenman Planlaması Birim Antrenman Planlama Yapısı (Başlangıç, Hazırlık, Bitiriş) Birim Antrenman Planlaması Öğrencilerin Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
14 Mevcut antrenman programları inceleme ve yorumlama Futbol Branşına Ait Yıllık Plan Oluşturulması, Öğrencilerin Yıllık Plan Uygulama Çalışmaları Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
15 Video izleme ve yorumlama Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Günay, M. & Yüce, A. İ. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Gazi Kitabevi. Ankara.
Müniroğlu, S. ve Deliceoğlu G. (2005). Futbolda Müsabaka Analiz ve Gözlem Teknikler E- analiz programı, Ankara.
Bompa, T. O. (2008). Antrenman Kuramı ve Yöntem. Bağırgan Yayınları, İstanbul.
Weineck, J. (2005). Futbolda Kondisyon Antrenmanı, USA.
Aksoy, F. (2012). Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri, Has Matbaacılık, Samsun.
TFF. Futbol Gelişim Bülteni. www.tff.org. (Tüm Sayılar)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 5 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0