TR EN

MATEMATİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT123 MATEMATİK I 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. MURAT ALAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, matematik, fizik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin artırılmasını sağlamak ve dersler boyunca öğrencilere matematiğin temel kavram ve yöntemlerini verebilmek hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Gerçel Sayılar ve Gerçel doğru, Düzlemde Kartezyen Koordinatlar, İkinci Dereceden Denklemlerin Grafikleri, Fonksiyonlar ve Grafikler, Yeni Fonksiyonlar Tanımlamak İçin Fonksiyonların Kombine Edilmesi, Gerçel Sayılar ve Gerçel doğru, Düzlemde Kartezyen Koordinatlar, İkinci Dereceden Denklemlerin Grafikleri, Fonksiyonlar ve Grafikler, Yeni Fonksiyonlar Tanımlamak İçin Fonksiyonların Kombine Edilmesi, olinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Trigonometric Fonksiyonlar, Fonksiyonların Limitleri, Sonsuzda Limitler ve Sonsuz Limitler, Süreklilik, Teğet Doğruları ve Eğimler, Türev, Diferansiyel Alma Kuralları, Zincir Kuralı, Trigonometric Fonksiyonların Türevleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel, Ters Trigonometsik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, İkişkili Oranlar, Belirsiz Formlar, Uç Değerler, Limit ve özellikleri, Limitte belirsizlikler, Süreklilik, Sürekliliğin Uygulamaları, Türev tanımı, Türev alma kuralları, Fonksiyon türlerinin türevlerİ, Türev teoremleri, Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu, Türevin optimizasyon problemlerine uygulanması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersin sonunda öğrenciler matematiksel fonksiyonları açıklar
Bu dersin sonunda öğrenciler matematiksel fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlar
Bu dersin sonunda öğrenciler türev işlemini özellikle tek değişkenli fonksiyonlar için fiziksel alanlardaki optimizayon problemlerine uygular
Bu dersin sonunda doğrusal fonksiyonlar ile mesleki problemlere yönelik modelleri betimler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Aritmetik terimler ve işaretler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
2 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Çarpma ve bölme metotları Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
3 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Fraksiyonlar/kesirler ve ondalıklar Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
4 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Faktörler ve çarpanlar Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
5 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Ağırlıklar, ölçüler ve dönüştürme faktörler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
6 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Oran ve orantı Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
7 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Ortalamalar ve yüzdeler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Alanlar ve hacimler, Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
10 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Kareler, küpler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
11 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Kare ve küp kökleri Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
12 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Basit cebirsel ifadelerin, toplamanın, çıkartmanın, çarpımın ve bölmenin değerlendirilmesi Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
13 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Basit cebirsel ifadelerin, toplamanın, çıkartmanın, çarpımın ve bölmenin değerlendirilmesi Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
14 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Ayraçların basit cebirsel fraksiyonların/kesirlerin kullanımı Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kalkülüs Cilt I, Prof.Dr.M. Terziler, Yrd.Doç.Dr.T. Öner, Palme Yayıncılık, 2012
Shepley L. ROSS, Differential Equations, 1976
Doç. Dr. Uğur Er Çözümlü integral tekniği (1984) İstanbul

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
2
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
1
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
3
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
1
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
3
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
3
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
2
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 1 5 5
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0