TR EN

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY120 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK II 2 4 4 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin Elektrik Üretim Yöntemlerini kavraması, DC (Doğru Akım) Elektrik Kaynakları'nın yapısını kavrayarak pilleri değişik şekillerde tekniğine uygun olarak bağlayabilmesi, AC (Alternatif Akım) Teorisi'ndeki temel kavramları öğrenmesi ve bu kavramlar ile ilgili hesaplamaları yapabilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Elektrik Üretimi, Işık Enerjisi ile Elektrik Üretimi, Isı Etkisiyle Elektrik Üretimi, Manyetik Etki ile Elektrik Üretimi, Basınç Etkisi ile Elektrik Üretimi, Kimyasal Yöntem ile Elektrik Enerjisi Üretimi, Sürtme ile Elektrik Üretimi, DC (Doğru Akım) Elektrik Kaynakları, Piller ve Bataryalar, Batarya Tipleri ve Gerilim Kaynakları, AC (Alternatif Akım) Teorisi, Sinüsoidal Dalga, Faz, Periyot, Frekans, Saykıl, Alternatif Akım Büyüklükleri, Alternatif Akım Devrelerinde Güç konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektrik Üretimi konusunu tanımlar.
DC (Doğru Akım) Elektrik Kaynakları'nı belirler.
AC (Alternatif Akım) Teorisi kavramlarını tanımlar.
Alternatif Akım Büyüklüklerini ve Alternatif Akım Devrelerinde Gücü hesaplar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla İlgili internetten ön araştırma Elektrik Üretimi -Işık Enerjisi ile Elektrik Üretimi -Isı Etkisiyle Elektrik Üretimi Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Manyetik Etki ile Elektrik Üretimi -Basınç Etkisi ile Elektrik Üretimi Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Kimyasal Yöntem ile Elektrik Enerjisi Üretimi -Sürtünme ile Elektrik Üretimi Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma DC (Doğru Akım) Elektrik Kaynakları -Piller ve Bataryalar Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Batarya Tipleri ve Gerilim Kaynakları -Bataryanın İçeriği Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Kuru Piller -Gerilim Kaynakları Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma AC (Alternatif Akım) Teorisi -Sinüsoidal Dalga Anlatım Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Genel Tekrar Ara Sınavı Hazırlık Çalışmaları Anlatım Soru-Cevap
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Faz, Periyot, Frekans, Saykıl -Faz ve Faz Farkı Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Alternatif Akım Büyüklükleri -Tepe Değeri-Maksimum Değer -Tepeden Tepeye Değer Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Ani Değer -Ortalama Değer -Etkin Değer Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Alternatif Akım Devrelerinde Güç -Zahiri Güç Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Aktif Güç Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Reaktif Güç (Kör Güç) Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri
THY Akademi Yayınları Modul3 - Elektrik Temel İlkeleri
Megep Modülleri
Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 13 3 39
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0