TR EN

MATEMATİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MAT128 MATEMATİK II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, integral, integralin kullanım alanları ve seriler hakkında bilgiler vererek, ileride kullanacakları bilgilere temel oluşturmak ve analitik düşünce yapısı kazandırabilmek hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Toplamlar ve Sigma Notasyonu, Toplamların Limitleri Olan Alanlar, Bölüntüler ve Riemann Toplamlar, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, Kalkülüsün Temel Teoremi, Ters Türevler, Belirsiz İntegral, Yerine Koyma Yöntemi, Trigonometrik İntegraller, Parçalı İntegaral Alma, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Ters İkameler, Düzlemsel Bölgelerin Alanları, Yay Uzunluğu, Hacim, Yüzey Alanı, Kütle, Momentler ve Kütle Merkezi, Belirli İntegralin Fizik Uygulamaları, Has Olmayan İntegaller, Has Olmayan İntegraller, Sonsuz Seriler, Pozitif Seriler İçin Yakınsaklık Testleri, Kuvvet Serileri, Fourier Serileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Belirli integral kavramının temel çıkış prensibi öğretilerek, öğrencinin soyut kavramlarla gerçek dünyadaki kavramlar arasında bağlantı kurar
Belirli ve belirsiz integral arasındaki farklılıklarla neden sonuç ilişkisini analiz eder
İntegrali fizik alanındaki problemlere uygular
Fizik alanındaki problemlere rasyonel bir düşünce yeteneği geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Lineer/doğrusal denklemler ve bunların çözümleri Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
2 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Endeksler ve üstler/kuvvetler, negatif ve kesirli endeksler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
3 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Endeksler ve üstler/kuvvetler, negatif ve kesirli endeksler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
4 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması İkili ve diğer geçerli numaralandırma sistemleri Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
5 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Eşanlı denklemler ve tek bilinenli iki derece denklemler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
6 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Eşanlı denklemler ve tek bilinenli iki derece denklemler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
7 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Logaritmalar Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Basit geometrik yapılar Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
10 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Grafiksel gösterim; grafiklerin, denklem/fonksiyon grafiklerinin özellikleri ve kullanımlar Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
11 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Basit trigonometri Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
12 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Trigonometrik ilişkiler Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
13 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Tablo ve dikgen ve kutupsal koordinatların kullanımı Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
14 Konuya yönelik internet ve kitap araştırması Tablo ve dikgen ve kutupsal koordinatların kullanımı Anlatım Soru cevap Örnek Olay Yöntemi Gösterip Yaptırma Yöntemi Problem Çözme Yöntemi
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kalkülüs Cilt I, Prof.Dr.Mehmet Terziler, Yrd.Doç.Dr.Tahsin Öner, Palme Yayıncılık, 2012
Shepley L. ROSS, Differential Equations, 1976
Doç. Dr. Uğur Er Çözümlü integral tekniği (1984) İstanbul

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
3
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
3
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
2
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
4
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
3
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
1
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
5
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
2
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
3
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
3
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
3
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 1 5 5
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 34 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0