TR EN

HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY225 HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ I 3 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. NİHAL GÜL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin Elektronik Gösterge Sistemlerini kavraması, Numaralandırma Sistemlerini öğrenmesi ve bu kavramlar ile ilgili hesaplamaları yapabilmesi, Veri dönüştürme, Veri Yolları, Mantık Devreleri ve Temel Bilgisayar Yapısı konularını öğrenmesi amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği; Elektronik Gösterge Sistemleri, Numaralandırma Sistemleri, Veri Dönüştürme, Veri Yolları, Mantık Devreleri, Temel Bilgisayar Yapısı konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektronik Gösterge Sistemlerini açıklar
Numaralandırma Sistemleri ile ilgili hesaplamaları uygular
Veri Dönüştürme, Veri Yolları ve Mantık Devrelerini açıklar
Temel Bilgisayar Yapısını analiz eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Elektronik Alet Sistemleri Elektronik alet sistemlerini tipik sistem düzenlemeleri ve kokpit yerleşimi. Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Numaralandırma Sistemi -Numaralandırma Sistemleri: İkili, sekizli ve onaltılı Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme -Onlu ve ikili, sekizli ve onaltılı sistemler ve tersi arasındaki dönüşümlerin sergilenmesi. Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Veri Dönüştürme Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Veri Yolları Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mantık Devreleri Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Bilgisayar Yapısı (a) Bilgisayar terminolojisi (bit, bayt, yazılım, donanım, CPU, IC, ve RAM, ROM, PROM gibi çeşitli hafıza aygıtları dahil); Bilgisayar teknolojisi (hava aracı sistemlerinde uygulandığı şekilde). Anlatım Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Temel Bilgisayar Yapısı (a) Bilgisayar terminolojisi (bit, bayt, yazılım, donanım, CPU, IC, ve RAM, ROM, PROM gibi çeşitli hafıza aygıtları dahil); Bilgisayar teknolojisi (hava aracı sistemlerinde uygulandığı şekilde). Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Olağan Dışı Olaylar (a) Yıldırım çarpması ve yüksek radyasyon alanına (HIRF) maruz kaldıktan sonra yapılacak kontroller; Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler 11.5.1 Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) Pitot statik: Altimetre, hava hız göstergesi, dikey hız göstergesi; Jiroskopik: Suni/yapay ufuk, durum yön göstergesi, yön göstergesi, yatay/ufki durum göstergesi, dönüş ve kayış göstergesi, dönüş koordinatörü; Pusulalar: Direkt okuma, uzaktan okuma; Hücum açısı göstergesi, perdövites (stall) uyarı sistemleri; Glass kokpit: Diğer hava aracı sistem göstergeleri. Uçak Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler 11.5.1 Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) Pitot statik: Altimetre, hava hız göstergesi, dikey hız göstergesi; Jiroskopik: Suni/yapay ufuk, durum yön göstergesi, yön göstergesi, yatay/ufki durum göstergesi, dönüş ve kayış göstergesi, dönüş koordinatörü; Pusulalar: Direkt okuma, uzaktan okuma; Hücum açısı göstergesi, perdövites (stall) uyarı sistemleri; Glass kokpit: Diğer hava aracı sistem göstergeleri. Uçak Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aviyonik Sistemler Sistem yerleşimlerinin esasları ve aşağıdakilerin çalışması: — Otomatik Uçuş (ATA 22), — Haberleşme (ATA 23), — Seyrüsefer Sistemleri (ATA 34) Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Entegre Modüler Aviyonikler (ATA 42) Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Entegre Modüler Aviyonikler (ATA 42) Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EASA Part 66 - Modul5 – Digital Technics
Megep Modülleri
Total Training Support - Modul5 - Dijital Teknikler/Elektronik Alet Sistemleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
4
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 15 45
Ödev 2 15 30
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0