TR EN

MESLEKİ İNGİLİZCE III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY327 MESLEKİ İNGİLİZCE III 5 2 2 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi TAMER SARAÇYAKUPOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonunda, havacılığa özgün olan teknik dokümanların okunması ve yorumlanabilmesi, havacılık literatürüne hakimiyet becerisinin kazanımı hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılık alanında yazışmaların hususları anlatımı, Havacılık alanında prosedür yayınlayan otoriteler(EASA, FAA) tanımı, tanıtımı, Havacılık alanındaki eğitimler(PART-147) hakkında eğitim, Geçmişte havacılıkta yaşanan sorunların aşılması, Gelecekte gelişmesi beklenen buluşlar tanıtımı ve anlatımı, Uçak üzerinde navigasyon sistemi anlatımı, Uçakta yangın prosedürünün işlenmesi, Uçakta canlı hayvan taşıma prosedürünün anlatılarak öğretilmesi, Havacılıkta meteorolojinin yerinin ve öneminin anlatılması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenci havacılık literatürü ile ilgili kavramları ifade eder
Mesleki araştırma yazı, makaleleri yorumlar
Mesleki alanda yapılan araştırmaları gözlemler
Havacılık alanında yazışmalar hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Havacılık alanında yazışmaların hususları anlatımı. Anlatım, soru-cevap
2 EASA, FAA hakkında kısa bilgi toplamak. Havacılık alanında prosedür yayınlayan otoriteler(EASA, FAA) tanımı, tanıtımı. Anlatım, soru-cevap
3 IATA hakkında bilgi edinmek. Havacılık alanında ticari otoritelerin(IATA) incelenmesi, öğrenilmesi. Anlatım, soru-cevap
4 Part-147 hakkında bilgi araştırması. Havacılık alanındaki eğitimler(PART-147) hakkında eğitim. Anlatım, soru-cevap
5 Part-M hakkında araştırma. Part-M anlatımı işleyişin öğretilmesi Anlatım, soru-cevap
6 Part-145 hakkında kısa bilgi araştırması. Part-145 bakım kuruluşu tanımının anlatımı. Anlatım, soru-cevap
7 Kaza kırım hakkında araştırma yapmak. Kaza kırım raporu incelemesi ile anlatım. Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
8 - ARA SINAV -
9 Geçmişte yaşanan sorunları ele alır bilgi toplamak. Geçmişte havacılıkta yaşanan sorunların aşılması konusunda anlatım. Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
10 Havacılığın gelecekteki yeri hakkında araştırma. Gelecekte gelişmesi beklenen buluşlar tanıtımı ve anlatımı. Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
11 Harita, konum ve navigasyon hakkında bilgi toplamak. Uçak üzerinde navigasyon sistemi anlatımı. Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
12 Havacılıkta yangın prosedürlerini incelemek. Uçakta yangın prosedürünün işlenmesi . Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
13 Havacılıkta canlı hayvan taşıma prosedürünün araştırılması. Uçakta canlı hayvan taşıma prosedürünün anlatılarak öğretilmesi Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
14 Meteorolojinin tanımının bilinmesi. Havacılıkta meteorolojinin yerinin ve öneminin anlatılması. Anlatım, soru-cevap ve sesli ekipman yardımı ile dinleti.
15 - Revizyon ve Öz çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Carr, J. C. and Parsons, J. (2007). Success Upper-intermediate. Edinburgh: Pearson Education Limited
Writing Booklet (ELDBU-CDU) (2008)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
4
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
4
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
5
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
4
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
4
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 2 24
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 79
Genel Toplam 79
Toplam İş Yükü / 25.5 3,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0