TR EN

UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY329 UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I 5 6 4 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. MEHMET ATEŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin gerekli ortam sağlandığında, Uçuş Teorisini, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri ni(Kumandaları), Yüksek Hızlı Uçuşu ,Gövde Yapısı ve Genel Kavramları kurallarını öğrenmeleridir. Bu dersin sonunda öğrencilerin uçak sistemlerini doğru olarak tanımlayabilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Uçuş Teorisi, Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları), Yüksek Hızlı Uçuşu, Gövde Yapısı ve Genel Kavramları, Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21), Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31), Kabin ekipmanları ve Mefruşatı (ATA 25), Yangından Koruma (ATA 26) sistemi, Uçuş Kumandaları (ATA 27), Yakıt Sistemleri (ATA 28), Hidrolik Güç (ATA 29) sistemi konularıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uçuş Teorisini açıklar & Hava aracı yapı ve sistem elemanlarını tanır.
Hava aracı yapı ve sistem elemanlarının görevlerini bilir. Uçak Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolleri (Kumandaları)ni uygular.
Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21) ve Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) açıklar
Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) ve Uçuş Kumandaları (ATA 27) nı açıklar
Kabin ekipmanları ve Mefruşatı (ATA 25)ve Yangından Koruma (ATA 26) sistemini açıklar
Yakıt Sistemleri (ATA 28)nin çalışmasını uygular
Hidrolik Güç (ATA 29) sisteminin çalıştırılmasını uygular

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.2 Gövde Yapısı - Genel Kavramlar (a) Yapısal mukavemete ilişkin uçuşa elverişlilik gereklilikleri; Yapısal sınıflandırma, birinci, ikinci ve üçüncü; Hata kaldırır, emniyetli ömür, hasar toleransı genel kavramları; Bölge ve istasyon tanımlama sistemleri; Gerilme, burkulma, eğilme, sıkıştırma, kesme, burulma, çekme gerilimi, yorulma; Boşaltma ve havalandırma koşulları; Sistem montaj/yerleştirme koşulları; Yıldırımdan korunma koşulları; Hava Aracı bağlamaları; (b) Aşağıdakilerin yapım metotları: Kaplama gövdeler, takviye çemberleri, takviye elemanları, gövde kirişleri, ana kaburgalar, takviye parçaları, dikmeler, bağlantılar, kirişler, kat yapıları, takviyeler, kaplama metotları, korozyondan koruma, kanat,kuyruk takımı ve motor bağlantıları; Yapı birleştirme/montaj teknikleri: perçinleme, civatalama, yapıştırma; Kromaj, anotlama, boyama gibi yüzey koruma yöntemleri; Yüzey temizleme; Gövde simetrisi: Hizalama/ayarlama metotları ve simetri kontrolleri. Uçak Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.3 Gövde Yapısı - Uçaklar 11.3.1 Gövde (ATA 52/53/56) Yapı ve basınç sızdırmazlığı sağlama; Kanat, irtifa dümeni, paylon, ve iniş takımı bağlantıları; Koltuk yerleşimi ve kargo yükleme sistemi; Kapılar ve acil durum çıkışları: Yapılar, mekanizmalar, çalışma (hareket) ve emniyet cihazları; Pencere ve camların yapıları ve mekanizmaları Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.3.2 Kanatlar (ATA 57) Yapı: Yakıt depolama; İniş takımları, paylon, kumanda yüzeyleri ve yüksek kaldırma /sürükleme (drag) bağlantıları 11.3.3 Stabilizatörler (ATA 55) Yapı: Kontrol yüzey bağlantısı. Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.3.4 Uçuş Kontrol (Kumanda) Yüzeyleri (ATA 55/57) Yapı ve bağlantı; Balanslama (Dengeleme) - kütle ve aerodinamik. Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.3.5 Naseller/Paylonlar (ATA 54) Naseller/Paylonlar: — Yapı, — Yangın duvarları, — Motor bağlantıları Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.4 Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21) 11.4.1 Hava kaynakları Motor, APU ve yer servis araçlarından hava alınması. 11.4.2 Air Conditioning Air conditioning sistemleri; Hava çevrimi ve buhar çevrimi makineleri; Dağıtım sistemleri; Akış, sıcaklık ve nem kontrol sistemi. Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.4.3 Basınçlandırma Basınçlandırma sistemleri; Kumanda ve emniyet valfleri dahil kumanda ve göstergeler; Kabin basıncı kumandaları. 11.4.4 Emniyet ve uyarı cihazları Koruma ve uyarı cihazları. Anlatım Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.5 Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler 11.5.1 Alet (Cihaz) Sistemleri (ATA 31) Pitot statik: Altimetre, hava hız göstergesi, dikey hız göstergesi; Jiroskopik: Suni/yapay ufuk, durum yön göstergesi, yön göstergesi, yatay/ufki durum göstergesi, dönüş ve kayış göstergesi, dönüş koordinatörü; Pusulalar: Direkt okuma, uzaktan okuma; Hücum açısı göstergesi, perdövites (stall) uyarı sistemleri; Glass kokpit: Diğer hava aracı sistem göstergeleri Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.5.2 Aviyonik Sistemler Sistem yerleşimlerinin esasları ve aşağıdakilerin çalışması: — Otomatik Uçuş (ATA 22), — Haberleşme (ATA 23), — Seyrüsefer Sistemleri (ATA 34). 11.6 Elektrik Gücü (ATA 24) Bataryaların Takılması ve Çalışması; DC güç üretimi; AC güç üretimi; Acil durum güç üretimi; Voltaj regülasyonu/ ayarlaması; Güç dağıtımı; İnverter'ler, transformatörler, redresörler; Devre koruması; Harici güç/ Yer gücü. Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.6 Elektrik Gücü (ATA 24) Bataryaların Takılması ve Çalışması; DC güç üretimi; AC güç üretimi; Acil durum güç üretimi; Voltaj regülasyonu/ ayarlaması; Güç dağıtımı; İnverter'ler, transformatörler, redresörler; Devre koruması; Harici güç/ Yer gücü. Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.7 Kabin ekipmanları ve Mefruşat (ATA 25) (a) Acil durum ekipmanı gereklilikleri; Koltuklar, kayışlar ve kemerler. (b) Kabin yerleşimi; Ekipman yerleşimi; Kabin Mefruşat montajı; Kabin eğlence ekipmanları; Galley kurulumu; Kargo taşıma/handling ve muhafaza ekipmanı; Merdivenler Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.8 Yangından Koruma (ATA 26) (a) Yangın ve duman tespit ve uyarı sistemleri; Yangın söndürme sistemleri; Sistem testleri; (b) Taşınabilir/portatif yangın söndürücüler. Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, MANUAL & TO Çalışması 11.8 Yangından Koruma (ATA 26) (a) Yangın ve duman tespit ve uyarı sistemleri; Yangın söndürme sistemleri; Sistem testleri; (b) Taşınabilir/portatif yangın söndürücüler. Anlatım Soru-Cevap
15 - FİNAL -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

FAA Resmi İnternet Sitesi, https://www.faa.gov/ http://www.flightlearnings.com www.b737.org.uk/aircraftsystems.htm
TTS Module 11, Total Training Support Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
3
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
2
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 1 3 3
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 108
Genel Toplam 108
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0