TR EN

HAVACILIK KURALLARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY320 HAVACILIK KURALLARI II 6 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin gerekli ortam sağlandığında, Hava operasyonlarını, EU-OPS, Hava İşletici Sertifikaları, MEL//CDL Sürekli Uçuşa Elverişliliği ve Bakım dokümantasyonu tanımlayabilmeleri ve açıklamaları hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; uçak bakımında çalışma yetkisi olan (bakımdan sonra uçağın servise verilmesini onaylayan) onaylayıcı personelin Hava operasyonları, Hava Aracı Bakım Programı Uçuşa Elveriş Direktifleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

EU-OPS'nin genel olarak açıklar
MEL//CDL; Hava aracı içerisinde taşınması gereken dokümanları
Sürekli uçuşa elverişlilik ile ilgili Part-21 hükümlerinin detaylı bir şekilde açıklar
Part-M'in detaylı bir şekilde açıklar
Geçerli Ulusal ve Uluslararası Gereklilikler (AB) gereklileri bunların yerini almamış ise (a) Bakım Programları, Bakım kontrolleri ve muayeneleri açıklar (
Uçuşa Elveriş Direktifleri; Servis Bültenleri, imalatçı servis bilgileri; Modifikasyonlar ve onarımları açıklar
Bakım dokümantasyonu: Bakım el kitapları, yapısal onarım el kitabı, resimli parçalar katalogu, vb. açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava operasyonları Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma EU-OPS'nin genel olarak idrak edilmesi. Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava İşletici Sertifikaları; Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özellikle sürekli uçuşa elverişlilik ve bakım ile ilgili olmak üzere işleticinin sorumlulukları; Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özellikle sürekli uçuşa elverişlilik ve bakım ile ilgili olmak üzere işleticinin sorumlulukları; Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava Aracı Bakım Programı; Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma MEL//CDL; Hava aracı içerisinde taşınması gereken dokümanlar; Anlatım Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 - Genel Tekrar Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava Aracı plakartları (işaretlemeleri). Sürekli Uçuşa Elverişlilik Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sürekli uçuşa elverişlilik ile ilgili Part-21 hükümlerinin detaylı bir şekilde idrak edilmesi. Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Part-M'in detaylı bir şekilde idrak edilmesi Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aşağıdakiler için Geçerli Ulusal ve Uluslararası Gereklilikler (AB gereklileri bunların yerini almamış ise) (a) Bakım Programları, Bakım kontrolleri ve muayeneleri; Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Uçuşa Elveriş Direktifleri; Servis Bültenleri, imalatçı servis bilgileri; Modifikasyonlar ve onarımlar; Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Bakım dokümantasyonu: Bakım el kitapları, yapısal onarım el kitabı, resimli parçalar katalogu, vb.; Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EASA Part 66 – Modul 10 – Havacılık kuralları
EASA Part 66 – Modul 10 – Havacılık kuralları Goldair Modül 10 havacılık kuralları
Megep Modülleri
EASA Resmi İnternet Sitesi, https://www.easa.europa.eu/ FAA Resmi İnternet Sitesi, https://www.faa.gov/ IATA Resmi İnternet Sitesi http://www.iata.org/Pages/default.aspx ICAO Resmi İnternet Sitesi, https://www.icao.int/Pages/default.aspx SHGM Resmi İnternet Sitesi, http://web.shgm.gov.tr/ T.C. Dış İşleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-sivil-havacilik-orgutu-_icao_.tr.mfa

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
5
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
3
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
2
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 2 24
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 30 0 81
Genel Toplam 81
Toplam İş Yükü / 25.5 3,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0