TR EN

KISA FİLM UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY326 KISA FİLM UYGULAMALARI 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TAMER SARAÇYAKUPOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, film yapımı ve çekim aşamalarını gerçekleştirebilecekleri temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; kısa film yapım ve yönetimine ilişkin temel bilgiler, yapım öncesi hazırlıklar, senaryo aşaması, kurgu ve aydınlatma teknikleri gibi konular oluşturmaktadır. Öğrenciler her bir dersin ya da proje ödevinin yapım sürecinde farklı bir pozisyonunda yer alır; bu sayede bir yapım sürecine çok yönlü hakim olur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kısa Film yapım öncesi dönemi organize eder.
Film türlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
Filmin yapım ve yönetim evrelerini değerlendirir.
Dersteki uygulamalarla birlikte film projesinin gelişmesini organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin içerik ve yönteminin anlatılması; derse giriş. Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
2 Kitap okuma Bir kitle iletişim aracı olarak sinema. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Sanat ve endüstri olarak sinema. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Film üretim biçimleri ve sinema sanayi: Sinemada film türleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Temel film yapım süreci; Film yapımının aşamaları, film ekibinin görev tanımları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Film yapımı ve tasarım; Set tasarımı ve set tasarımcısının görevleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Senaryoyu görüntülemek: Story-board tasarımı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Etkili görüntü yapımı ve film çekim teknikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Film kurgu teknikleri ve esasları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde aydınlatmanın amaçları ve teknikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Dekor tasarımı ve makyaj biçimleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde sesin niteliği ve kontrolü. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Filmlerde yapım organizasyonu. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
15 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Sinemada özel efektler ve efekt yapımları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma ve Gösteri Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dmytryk, E. (2008). Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu, İstanbul: Doruk Yayınları.
Özalp, L. (2009). Bir Film Yapmak, İstanbul: Hil Yayınları.
Şenyapılı, Ö. (2010). Sinema ve Tasarım, İstanbul: Boyut Yayınları.
Monaco, J. (2001). Bir Film Nasıl Okunur, Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Çev: Ertan Yılmaz, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Thurlow, C. (2008). Making Short Films: The Complete Guide from Script to Screen, Second Edition, Oxford: Berg Publishers.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
1
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
1
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
1
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0