TR EN

HAVACILIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY328 HAVACILIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TAMER SARAÇYAKUPOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonıunda, havacılık sektöründeki işleyişi ve yönetimi daha verimli ve etkin kılmak üzere bilgisayar destekli bilişim sistemlerinin temel kavramlarının ve sınıflandırılmasının öğretilmesi, sistem geliştirme yaşam döngüsü yolu ile doğru bilişim sistemlerinin kurulması konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Temel kavramları bilişim sistemi türleri, örgütler ve stratejiye göre bilişim sistemi tasarımı, bilişim teknolojisinin bileşenleri, dijital örgütler için bilişim sistemleri, e-ticaret ve e-iş, karar sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, bilişim sistemleri için proje yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilişim sistemlerinin tanımını, farklı sınıflandırmalarını, amacını, yararlarını betimler
Bilişim sistemlerinin havacılık süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini, hatasız, eksiksiz, doğru, verimli ve etkin işleyişteki etkilerini yorumlar
Havacılık sektöründeki iş süreçlerine uygun bilişim sistemleri uygulamalarını belirler
Havacılık sektöründeki iş süreçleri için var olan bilişim sistemlerinde değişkelemeleri (modification) tasarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Dijital örgütlenme, iş süreçleri, Bilişim sistemleri için bakış açısı, bilişim sistemleri boyutları; verimilik, etkinlik ve değişim; bütünleyici varlıklar ve yaklaşımlar. Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
2 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri İşlevsel bakış açısı ile bilişim sistemi türleri; hizmet düzeylerine göre bilişim sistemi türleri; kurum çapında iş gören bilişim sistemi türleri; havacılık sektörü uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
3 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Örgüt türleri; Gelişim Uygulanacak alan seçimi ve kuramlar; Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
4 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi donanımının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
5 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi yazılımının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
6 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi veri tabanının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
7 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi uziletişimin ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim sistemi internet kullanımının ana öğeleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
10 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Operasyonel düzeyde Yetkinlik için Havacılık Bilişim Sistemleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
11 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Havacılıkta E-Ticaret ve E-İş uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
12 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Havacılıkta Karar Verme Sistemleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
13 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Proje Yönetimi çerçevesinde Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
14 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Örnek Hava Aracı Bakım Yönetimi Yazılımı İncelemesi Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
15 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Revizyon ve Öz çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kul R. H, (2013) Bilişim Sistemleri, Temelleri ve Uygulamaları, Dr. R. Haluk KUL, Papatya Yayıncılık,
Kinnison H. And Siddiqui T. (2013) Aviation Maintenance Management, McGraw Hill

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
1
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
1
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
2
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
3
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
1
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
2
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
4
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
2
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
3
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
2
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 10 50
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 10 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 8 48
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 231
Genel Toplam 231
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0