TR EN

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY109 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Öğrencilerin Türk ve Dünya havacılık tarihini genel olarak bilmesini, havacılık sektörünün Dünyada ve Türkiye’de genel durumu hakkında fikir sahibi olmalarını, hava araçlarının ve havaalanlarını genel olarak tanımalarını ve özelliklerini bilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Türk ve dünya havacılık tarihinde adı geçen havacıların çalışmaları, buluşları ve başarıları. Havacılık sektörünün faaliyet alanları (işletmeler, hizmetler, bakım ve imalat). Hava araçlarının fonksiyonları, sınıfları ve türleri. Ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşları. Ulusal ve uluslararası havaalanlarının kapasiteleri ve kategorileri hakkında genel bilgiler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hava araçlarını tanımlar.
Ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşlarını ve fonksiyonlarını açıklar.
Havacılık sisteminin elemanları arasındaki ilişkileri açıklar.
Havacılık faaliyetlerini betimler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Havacılık sistemi ve elemanları. Görsel destekli düz anlatım
2 Konuya yönelik internet araştırması Hava araçları ve sınıflandırılması. Görsel destekli düz anlatım
3 Konuya yönelik internet araştırması Havacılık alfabesi, ICAO and IATA codes. Görsel destekli düz anlatım
4 Konuya yönelik internet araştırması Havaalanları ve havaalanı bölümlerinin tanıtımı. Görsel destekli düz anlatım
5 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu işletmelerinin genel özellikleri. Görsel destekli düz anlatım
6 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu işletmelerinin genel özellikleri Görsel destekli düz anlatım
7 Konuya yönelik internet araştırması Genel havacılık faaliyetleri. Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Hava seyrüsefer hizmetleri. Görsel destekli düz anlatım
10 Konuya yönelik internet araştırması Yer hizmetleri. Görsel destekli düz anlatım
11 Konuya yönelik internet araştırması Uluslararası sivil havacılık anlaşması ve ICAO. Görsel destekli düz anlatım
12 Konuya yönelik internet araştırması Diğer uluslararası sivil havacılık örgütleri:Eurocontrol, JAA, EASA. Görsel destekli düz anlatım
13 Konuya yönelik internet araştırması Diğer uluslararası sivil havacılık örgütleri:Eurocontrol, JAA, EASA. Görsel destekli düz anlatım
14 Konuya yönelik internet araştırması Türk sivil havacılığı: SHGM ve kurallar. Görsel destekli düz anlatım
15 Konuya yönelik internet araştırması Türk sivil havacılığı: SHGM ve kurallar. Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gifford, C. (Çev. Alptekin T., Mandaş G.) (2014). Her Yönüyle Uçaklar, TÜBİTAK Yayınları Ankara
Çakıcı, M. (2016). Havada Kalan Sorular, Efil Yayınevi Ankara
Grant, R. (2017). Flight: The Complete History of Aviation, DK, London, UK
Lawrence, H.W. (2013). Aviation and the Role of Government, Kendall Hunt Publishing, Dubuque, US
The International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace (IJAAA), Embry-Riddle Aeronautical

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
4
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
2
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
0
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
0
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
1
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
0
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
1
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
1
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
1
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 5 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 8 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 7 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0