TR EN

GRUPLA SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT319 GRUPLA SOSYAL HİZMET 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere grubun kimyasının ne olduğunu öğretmek, farklı grupların tanımlamasını yapmak ve grupla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mülakatlarda uyması gereken kuralları öğrencilere öğretmektir.
İçerik: Bu ders kapsamında, grubun tanımı, gruplarla sosyal hizmetin uygulama alanları, grupla çalışırken başta uygulanacak tanışma aşaması, ön değerlendirme aşaması, planlama aşaması gibi değişik aşamalardaki uygulama prosedürleri ve uygulanması gereken tekniklerin neler olduğu gibi konular öğretilecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gruplarla sosyal hizmet kapsamında uygulama alanlarını tanımlar
Gruplarla çalışırken bulunan aşamaların doğasını özümseyerek gruplara ilişkin sosyal hizmet mülakat tekniklerini uygular
Farklı grup çeşitlerini öğrenerek bu gruplara yönelik destek programlarını organize eder
Makro, mikro ve mezzo düzeydeki gruplara yönelik politika yapıcılara politika ve proje önerileri tasarımı yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Grubun Tanımı Anlatım
2 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Dünyada Sosyal Hizmetin Düşünsel ve Örgütsel Temelleri ve Sosyal Hizmetlerin Doğuşu Anlatım
3 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışmadan Önceki Hazırlık Aşaması Anlatım ve Tartışma
4 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışmanın Ön Değerlendirme Aşaması Anlatım
5 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışma Programının Hazırlanması Anlatım
6 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışmada Kuramlar Eşliğinde Müdahale Aşaması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Müdahale Aşamasında Grup Dinamiklerini Kavrama Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupları İyileştirmeye Yönelik Etmenler Anlatım ve Tartışma
10 Literatür Taraması Grup Üyelerinin Rol ve Sorumlulukları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Gruptaki Sorunların Çözümlenmesi ve Çatışma Teorileri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür Taraması Sorunları Çözerken Uygulanacak Müdahalede Etkinliklerin Kullanılması Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışmada Son Değerlendirme ve Sonlandırma Aşaması Anlatım ve Tartışma
14 Önceki dersin tekrarı ve referanslar Grupla Çalışmada Son Değerlendirme ve Sonlandırma Aşaması Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Duyan V. (2007) Gruplarla Sosyal Hizmet. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Sheafor, B. ve Horejsi C. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması. Ankara: Nika Yayınevi.
Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Ankara: Nika Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
3
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
2
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
3
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
2
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0