TR EN

HAVAYOLU KURUMSAL İLİŞKİLER YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY433 HAVAYOLU KURUMSAL İLİŞKİLER YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: kurumsal ilişki yönetim teknikleri marka imaj dış ve iç çevre yönetimini öğretmek kurumsal kimlik ve imaj makerlık fuar sistem organizasyonu standardizasyonu ve örgütsel kültür kimliğinin kazanılmasını sağlayan yöneticiler yetiştirmek
İçerik: kurumsallık teorileri, marka yönetimi kurumsal iletişim itibar yönetimi basın ve pr davranış yönetimi ilişki yönetimi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

profesyonel düzeyde bir kurumsal şirketin ve havayolu şirketinin kurumsal ilişkiler yönetiminde uzman eleman yetiştirmek ve yönetim tekniklerini öğretmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık kavramı, çevre, tarihçesi, formalleşme standartlaşma toplumsallaşma sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
2 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık misyonu vizyonu logo ve yapısı ilkeler sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
3 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık mekanizmaları, Kurum kimliği öğeleri felsefe ve dizaynı sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
4 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık teorileri ve yaklaşımları sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
5 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Eşbiçimlilik sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
6 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık süreç ve yaşam döngüsü sürekliliği sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
7 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsal davranış kurumsal iletişim ve kurumsal imaj sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
8 - ARA SINAV -
9 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Marka yönetimi fuar organizasyonları promosyon yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
10 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı örgütsel kültür ve organizyon havayolu ve diğer organizasyonlar sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
11 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı itibar imaj ve kurumsal kimlik yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
12 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Basın ve Pr sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
13 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı iletişim ve strateji yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
14 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı veri yönetimi ve standardizasyon sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
15 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı kurumsal yönetim sistemleri sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kurumsal itibar yönetimi (Nevzat DEMİN) dİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0