TR EN

HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY336 HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, havacılık bakım yönetimi alanında bakım operasyonlarının safhaları ile kanun, talimat ve yönetmelikler hakkındaki bilgilerin aktarılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; Uçak bakımı, ulusal ve uluslararası hava aracı bakım düzenlemeleri, uçakların bakımının uygulandığı saha olan hangar, apron gibi ortamlar ve bakım operasyonlarının güvenliği amacı ile gerekli emniyet önlemleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası hava aracı bakım düzenlemelerini açıklar.
Ulusal kanun, talimat ve yönetmelikleri tanımlar.
Hava Aracı Bakımını oluşturan faaliyetleri açıklar .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Uluslararası Hava Aracı Bakım Düzenlemeleri Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
2 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ICAO Annex-1, ICAO Annex-6 Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
3 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ICAO Annex-8 Airworthiness of Aircraft – Uçağın Uçabilirliği Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
4 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma EASA, ECAC, SHGM Belgeleri. Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
5 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ulusal Kanun, Talimat ve Yönetmelikler Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
6 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma SHY 6a – Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
7 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma SHY 66 – Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma SHT OPS-1 Sivil Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul Ve Esasları Talimatı Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
10 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi El Kitabı Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
11 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bakım Kuruluşu El Kitabı Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
12 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava Aracı Bakımını Oluşturan Faaliyetler Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
13 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bakım Yönetimi. Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
14 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hava Aracı Bakımında Belgeleme Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
15 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Genel Tekrar Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Basol Servet, 2014, Havacılık Bakım Yönetimi, Rev-2 140324sb
Antonin Kazda and Robert E. Caves, “Airport Design and Operation”, 2015 Emerald Group Publishing Limited

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 13 26
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0