TR EN

PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY311 PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere, Algoritma ve programlama ile ilgili temel kavramları kullanarak, temel seviyede program geliştirme ve bilgisayar programlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği, Algoritma ve Programlama, Algoritmalar, Akış diyagramları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Algoritma ve programlamanın temel kavramlarını açıklar.
Bir problemin çözümü için gerekli işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini tanımlar.
Temel düzeyde program geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilgisayarın tanımı temel özellikleri, bilgisayarın çalışma prensibi, sayı sistemleri, programlama tanımı, programlama dilleri ve uygulama yazılımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kitap okuma Programlama Temel Mantığı (Problem çözümü, program tanımı, programlama aşamaları) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap okuma Algoritma Tanımı, Algoritmalar, algoritma türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap okuma Akış Diyagramları, Değer Gösterimi (Sabitler, Değişkenler), Atama İşlemi (Aritetik ifadeler, aritmetik operatör),Veri tipleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap okuma Algoritma Oluşturma ve Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap okuma Karar verme ve Kontrol İşlemleri (Karşılaştırma Operatörleri, Karar Yapısı) ve Örnek Soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap okuma Karar verme ve Kontrol İşlemleri (İç içe Karar Yapısı, Mantıksal Operatörler), Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Sayaç Mantığı ve Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap okuma Sayaç Mantığı ve Örnek soru Çözümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap okuma Döngü Yapıları ve Örnek uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap okuma Döngü Yapıları (İç içe Döngü Yapısı, iç içe Döngülerde Kurallar) ve Örnek uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Kitap okuma Dizi mantığının açıklanması, Dizi yapısı, Tek boyutlu diziler (diziye değer aktarma,dizi elemanları üzerinde işlem yapma) Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Kitap okuma Çift boyutlu diziler , Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap okuma Çok boyutlu diziler, Örnek Uygulamalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eryılmaz, S. (2018). “Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş”, Detay Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0