TR EN

ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY326 ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin internetin doğuşu gelişimi web sitesinin kurulması ve internette pazarlama sürecine ilişkin bilgileri edinerek giderek küreselleşen dünyamızda yaygınlığı ve etkinliği sürekli artan E-Ticaret\İnternette Pazarlama'ya ve E-ticarette reklamcılığa ilişkin gerekli bilgileri kuramsal ve uygulama örnekleri ile öğrenmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; İnternetin doğuşu gelişimi günümüzde ulaştığı boyutlar, E-Ticaretin türleri, amaç strateji ve politikaları, reklamcılık, web sitesinin kurulması, yayınlanması ve tanıtımı, sanal mağazanın kurulması, E-Ticarette ödeme- güvenlik, fiyat ve tanıtım konuları ile tüketici ilişkileri ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

E-ticaret ve reklamcılığın temel işlevlerini hatırlar, anlar, değerlendirir.
İşletme yönetimi çözümlerini uygular, analiz eder.
Yazılım ve donanım desteği ile E-Ticaret ve reklamcılık yeteneklerini değerlendirir.
E-Ticaret ve reklamcılık ile ilgili yeni fikirler yaratır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternetin Doğuşu, Gelişimi, İşlevleri - Günümüzde Ulaştığı Boyutlar - İnternette Kullanılan Diller Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama'da Amaçların Tanımlanması ve Amaç Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama Türleri; B2C-B2C-C2B-C2C Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama: B2C, Tanımı, İçeriği, Faaliyet Süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama da Pazarlama Karması Politikaları: Ürün - Fiyat Dağıtım -Tanıtım Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Sunumları inceleme, Literatür tarama Web Sitesinin Kurulması, Yayınlanması, Tanıtımı, Reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Web Sitesinin Kullanıcı Dostu (User Friendly) Olmasını Sağlayan İletişim Teknikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Sanal Mağazanın (Virtual Store) Kurulması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Sunumları inceleme İnternette Pazarlamada Ödeme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Dağıtım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Fiyatlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Sunumları inceleme, Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Tüketici İlişkileri ve Tüketicinin Korunması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gazanfer Erbaşlar, Şükrü Dokur, "Elektronik Ticaret", Nobel Akademik Yayıncılık, Mayıs-2016
Gonca Telli Yamamoto, "E-Ticaret", Kriter Yayınları, 2013
Judy Strauss ; Raymond Frost, "E-Marketing:International Edition", 2014
Kenneth E. Clow Donald BAACK, "Integrated Advertising, Promotion, And Marketing Communications", 2001

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0