TR EN

OYUNCU YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY414 OYUNCU YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere oyuncu yönetiminin misyon ve sorunlarını kavrayacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, göstergebilimin temel kavramları, sanat eserlerinin sahip olduğu göstergeler, mizansen ve temel kodları, mizansenin zaman ve mekânla ilişkisi, yapım ve tasarım kodları, oyunculuk kodları, yönetmenlerin mizansen tasarımlarının çözümlemeleri, özgün mizansen tasarımlarını yaratımında etkili olan kodlar, mizansen kodları arasında ortaya çıkan problemler gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mizansen ve temel kodlarını tanımlar.
Mizansen kodları arasında ortaya çıkan problemleri tartışır.
Özgün mizansen tasarımlarını yaratırken kodlar arasındaki ilişkileri formüle eder.
Yönetmenlerin mizansen tasarımlarını çözümler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş. Tanışma. Neden Oyuncu Yönetimi? Sözlü Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
2 Yazılı kaynak tarama Sinemada Gerçeklik Sözlü Anlatım, Soru Cevap Yöntemi
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama Sinema ve Televizyonda Doğru Casting Anlatım, gösteri yöntemi
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculuğu Anlamak, Oyuncu mu Karakter mi? Anlatım, gösteri yöntemi
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama Gerçekçi Oyunculuk Anlatım, gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı kaynak tarama Bir Karakter Nasıl Oluşturulur? Anlatım, gösteri yöntemi
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama Karakter-Duygu Etkileşimi Anlatım, gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Dikkat ve İletişim Anlatım, gösteri yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Dikkat ve İletişim Anlatım, gösteri yöntemi
11 Görsel ve yazılı kaynak tarama İmgelem ve Yaratıcılık Anlatım, gösteri yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyunculukta Doğaçlama Anlatım, gösteri yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama Farklı Oyunculuk Teknikleri Anlatım, gösteri yöntemi
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama Oyuncu Yönetimi - Oyunculuk Biçimleri Anlatım, gösteri yöntemi
15 Video izleme Örnek Mizansen Çözümlemeleri Anlatım, gösteri yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dmytryk ,E ve Dmytryk, J.P (2015).Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk,Kurgu, İstanbul: Doruk Yayınları.
Tucker, P. (2010).TV-Sinema Oyunculuk Sırları, İstanbul: FGP Yayıncılık.
Adler, S. (2000). The Art of Acting, New York: Applause Theatre & Cinema Books.
Stanislavski, K (2012). Bir Aktör Hazırlanıyor, İstanbul: Pozitif.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
1
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0