TR EN

UÇAK YAKITLARI VE EMNİYETİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY423 UÇAK YAKITLARI VE EMNİYETİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, üretici firmaların belirlediği standartlar çerçevesinde uçakların uçuşu, yakıt tasarrufu ve yerdeki süreçlerinde ma.verim sağlamak için gerekli bilgileri öğrenmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Uçuş İşletme İlkeleri, Genel Hizmet İlkeleri, Meydan İşletme Minimaları, Yakıt Planlama İlkeleri, Uçuş Harekat Analizi, Yükleme İlkeleri, Denge Hesaplarının Yapılması, Load & Trim Sheet Doldurma, Dispeçer yetki ve sorumlulukları, Temel Uçuş İşletme Teknikleri, Uçağın Kalkış Ve İniş Performans Gerekleri, Uçuş İşletme Kontrolü Ve Yetki Dağılımı, Kalkış Ve Seyrüsefer Kısıtlamaları, Uçuş Harekatında Yaşanabilecek Olağandışı Durumlar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uçak yapısal limitleri ve terimlerini tanımlar.
Mümkün olan en kısa sürede uçak için uygun yük ve yolcu dağılımını belirler.
Uçağın limit bilgilerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş İşletme İlkeleri Anlatım, Soru-Cevap
2 Konuya yönelik internet araştırması Genel Hizmet İlkeleri Anlatım, Soru-Cevap
3 Konuya yönelik internet araştırması Meydan İşletme Minimaları Anlatım, Soru-Cevap
4 Konuya yönelik internet araştırması Yakıt Planlama İlkeleri Anlatım, Soru-Cevap
5 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş Harekat Analizi Anlatım, Soru-Cevap
6 Konuya yönelik internet araştırması Yükleme İlkeleri Anlatım, Soru-Cevap
7 Konuya yönelik internet araştırması Denge Hesaplarının Yapılması Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Load & Trim Sheet Doldurma Anlatım, Soru-Cevap
10 Konuya yönelik internet araştırması Dispeçer yetki ve sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap
11 Konuya yönelik internet araştırması Temel Uçuş İşletme Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap
12 Konuya yönelik internet araştırması Uçağın Kalkış Ve İniş Performans Gerekleri Anlatım, Soru-Cevap
13 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş İşletme Kontrolü Ve Yetki Dağılımı Anlatım, Soru-Cevap
14 Konuya yönelik internet araştırması Kalkış Ve Seyrüsefer Kısıtlamaları Anlatım, Soru-Cevap
15 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş Harekatında Yaşanabilecek Olağandışı Durumlar Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

TGS eğitim notları, THY manuelleri
Sweet, K. Aviation and Airport Security, 2008

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0