TR EN

TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY219 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ABDÜLNAİM TEMUR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini ve güncel sorunlarını analiz ederek, Türkiye ekonomisinin zaman içerisindeki değişimi ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi, Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma, Korumacı ve Devletçi Sanayileşme, İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları, Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi, Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi, İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi Bunalım Dönemi 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci, Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk ekonomisinin yapısındaki gelişmeleri Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden günümüze kadar açıklar
Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının dönemsel değerlendirir
Genel ekonomik sorunlar ve Türkiye Ekonomisi'nin spesifik konularını tartışır
Türkiye’de ekonomik ve siyasi gelişimleri özetler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Devrim ve Savaş Yılları: Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi (1908-1922) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma (1923-1929) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Korumacı ve Devletçi Sanayileşme (1930-1939) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları (1940-1945) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi (1946-1953) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi (1954-1961) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi (1962-1976) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Genel Değerlendirme Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Bunalım Dönemi (1977-1979) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi (2008-2012) Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Boratav, K. (2012). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009. Ankara: İmge Yayınevi
Yentürk N. Ve Kepenek Y. (2005). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Kazgan, G. (2017). Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
3
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
4
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
3
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
3
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
3
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 3 4 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0