TR EN

INTERNATIONAL MARKETİNG COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
UIT306 INTERNATIONAL MARKETİNG 6 3 3 7

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Kozlu, C. (2015) Uluslararası Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, (14. Baskı), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Taşkın, E., Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi
Karafakıoğlu, M.(2015) Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi
Joshi, R.M. (2014) International Marketing, Oxford: Oxford University Press