TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
END217 GENEL MUHASEBE 3 2 2 4

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Genel Tanıtım, Muhasebeye Giriş -
2 - Muhasebe Temel Kavramlar -
3 - Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tablolar -
4 - Hesap Kavramı ve Yevmiye Maddesi -
5 - Mizan ve Yardımcı hesaplar -
6 - Muhasebe Defter ve Belgeleri -
7 - Muhasebe Fişleri Ve Muhasebe Süreci -
8 - ARA SINAV -
9 - Tekdüzen Hesap Planına Giriş -
10 - Kasa hesabı -
11 - Diğer Hazır Değerler -
12 - Menkul Kıymetler -
13 - Alacaklar -
14 - Stok Hareketleri KDV Hesapları -
15 - Stokların Muhasebeleştirilmesi: Aralıklı Envanter – Devamlı envanter Yöntemleri -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -