TR EN

ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-31 DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
- ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-31 3 2 2 3

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu Anlatım
2 Literatür Taraması İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar Anlatım
3 Literatür Taraması 6331 İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte çalışma hayatında ki yenilikler Anlatım
4 Literatür Taraması 4857 iş kanununda yer alan işçi ve işverenin yasal hak ve yükümlülükleri Anlatım
5 Literatür Taraması İş kazaları ve çeşitleri Anlatım
6 Literatür Taraması iş kazaları ve önlemleri Anlatım
7 Literatür Taraması Ergonomi Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması sağlık güvenlik işaretleri ve anlamları Anlatım
10 Literatür Taraması Yangın, çeşitleri ve önlemleri Anlatım
11 Literatür Taraması kişisel koruyucu donanımlar ve önemi Anlatım
12 Literatür Taraması İş Güvenliği Organizasyon Yapısı Anlatım
13 Literatür Taraması İş Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Anlatım
14 Literatür Taraması İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları Anlatım
15 Literatür Taraması Meslek hastalıkları Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -